„eTwinning“ projektas „Emocijų spalvos“

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ socialinė pedagogė Asta Kavaliauskienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Rasa Baležentytė 2021 m.
kovo–lapkričio mėnesiais kvietė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikus dalyvauti „eTwinning“ platformoje parengtame projekte „Emocijų spalvos“.
Šis projektas skirtas vaikų socialiniam emociniam intelektui ugdyti pasitelkiant meną ir muziką. Vaikai klausydamiesi muzikos ar gėrėdamiesi menu patirtas emocijas buvo kviečiami išreikšti kūryboje. Jau pats projekto pavadinimas sako, kad spalvų ir emocijų tikrai netrūko! Džiugina ir tai, kad į mūsų rengiamą projektą įsijungė draugai iš kitų miestų: Kauno lopšelis-darželis ,,Vaidilutė“, Alytaus lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Mažeikių lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Visagino lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“, Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Dobiliukas“, Alytaus lopšelis-darželis ,,Pasaka“.
Projekto dalyviai klausėsi klasikinės ar relaksacinės muzikos, gamtos garsų, pedagogų padedami susipažino su Čiurlionio kūryba. Vaikai ne tik susipažino su menu, bet ir kartu ugdė pagarbą kitam, empatiją, stiprino socialinio emocinio intelekto įgūdžius, mokėsi konstruktyviai išreikšti kilusias emocijas. O emocijos buvo išreikštos labai spalvotai ir kūrybiškai! Tik pagalvokite – vieni vaikai piešė ant malkos gabalėlio, seno džinsinio audeklo, folijos, kiti – konstravo, lipdė, kirpo, klijavo. Kitų kilusios emocijos atsispindėjo kompozicijose iš daržovių arba miško gėrybių. Dar kiti projekto dalyviai judesiais improvizavo upės tekėjimą. Kūrybiškumo, spalvų ir emocijų buvo daug. Laisvės kurti ir atsipalaiduoti – taip pat. Kaip vienas iš dalyvių sakė: ,,Nieko negalvojau. Tiesiog meditavau…“

Asta Kavaliauskienė,
Rasa Baležentytė,
projekto organizatorės

Komentarų nėra