L?ies imtynininkai u?m? auktas vietas

Versija spausdinimui

Valdas GRIIUS

Estijoje, Viljandio mieste, vyko Tarptautinis jaunimo laisv?j? imtyni? turnyras, kuriame dalyvavo komandos i Ukrainos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Estijos. Svorio kategorijoje iki 60 kg tre?i?j? viet? ikovojo Raseini? imtyni? sporto klubo L?is imtynininkas Titas Griius.
Daugpilyje vyko tarptautinis vyr? ir jaunu?i? laisv?j? imtyni? turnyras, skirtas Latvijos nepriklausomyb?s dienai pamin?ti. Turnyre be vietos komand? dalyvavo komandos i Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos – i viso 240 dalyvi?. Turnyre gerai pasirod? Raseini? imtyni? sporto klubo L?is imtynininkai. Jaunu?i? amiaus grup?je nugal?toj? vardus ikovojo Andrius ekas (46 kg) ir Justinas Eimutavi?ius (76 kg). Antr?j? viet? ikovojo Gvidas Narmontas (42 kg). Vyr? grup?je antr?sias vietas ikovojo Titas Griius (60 kg) ir Valdas Karabinas (120 kg). Tre?i?sias vietas u?m? Aivaras akaitis (74 kg) ir Giedrius Narjauskas (84 kg).

Komentarų nėra