„Rudens kraitė“ lopšelyje-darželyje „Saulutė“

Siųsti Versija spausdinimui

Siekiant gerinti vaikų patyriminį ugdymą, Raseinių lopšelyje darželyje ,,Saulutė“ kasdienėje ugdomojoje veikloje kiekvieną mėnesį integruojamas STEAM mokymas. Vaikai skatinami domėtis, tyrinėti ir įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Lopšelio-darželio mokytojos Neringa Jurkienė, Vilija Kazakevičienė ir Reda Jocienė įstaigoje inicijavo projektą ,,Rudens kraitė“. Tikslas – įtraukti vaikus, jų tėvelius, mokytojus į aktyvią kūrybinę veiklą, integruojant STEAM metodikos elementus.
Į projektą, vykusį spalio 11–15 d., įsijungė visos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos su savo ugdytiniais.
Kiekviena diena – staigmena. Tyrinėtojų diena sukėlė daug juoko ir nuostabos, azarto darželio teritorijoje ieškant ir atrandant paslėptas rudens gėrybes: kopūstą liepos medyje, pintinėlę su obuoliais ąžuole, cukiniją po lapais, česnakus ant eglės šakos ir t. t.
Sveikuolių dieną pjaustėme, ragavome, uostėme ir gaminome patiekalus: ,,Vaisių vėrinukus“, ,,Sveikuoliškus kokteilius“, ,,Vaisių keksiukus“ ir kt. Taip pat vyko estafetės: ridenome moliūgus, rinkome bulves, į tolį mėtėme kaštonus, giles.
Menininkų diena buvo gausi vaikų su tėveliais sukurtų kūrybiškų darbelių iš rudens gėrybių. Grupėse ugdytiniai, padedant mokytojoms, kūrė ornamentus, žodžius, pasakų personažus, mandalas iš vaisių, daržovių, gilių, kaštonų.
Sekamos ir inscenizuojamos pasakos, suvaidinti vaizdeliai apie rudens gėrybes, menamos mįslės vyko Tautosakos dieną.
Linksmoji diena, grojant nuotaikingai muzikai, vyko lauko aikštelėse, grupėse, jos metu dalyviai pristatė savo komandas, demonstravo sukurtus grupės plakatus, skandavo susikurtus šūkius, žaidė, šoko ratelius.
Mokytojos išradingai sudarė sąlygas per patirtinę veiklą, integruojant STEAM metodikos elementus, plėsti vaikų žinias apie rudenį, domėtis savo išaugintomis rudens gėrybėmis, jų augimo sąlygomis, nauda žmogaus sveikatai.
Neringa Jurkienė,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Komentarų nėra