Spartuoliai ?vykd? dar vien? projekt?

Versija spausdinimui

Visada mon?s tur?davo ?vairi? sumanym? savo pom?giams, norams realizuoti per tam tikras ?domias veiklas. Taip ir m?s? organizacija kiekvienais metais teikia paraik? rajono savivaldyb?s Sveikos visuomen?s formavimo programos projekt? konkursui. Kadangi tai buvo pirma po pra?jusios pandemijos pateikta klubo paraika, taip ir pavadinome savo projekt? Mes stipresni u COVID-19. Pavyko gavome finansavim?.
Kadangi organizacija veikia kaimikoje teritorijoje, klubo nariai vienbalsiai nutar?, kad reikia organizuoti sveikatinimo priemon? ir kartu paintin? ivyk?. Taip buvome planav? ir paraikoje.
Iekojome transporto priemon?s pad?jo rajono Ne?gali?j? draugija ir inuomojo mums puik? autobus?, kur? vairavo labai paslaugus ir tvarkingas vairuotojas. Taigi d?l kelion?s buvo nuspr?sta vaiuojame ? Radvilikio basein?. Kadangi klubo veikloje dalyvauja mon?s, turintys noro pab?ti drauge, pabendrauti ir kartu b?ryje bendraujantys ir bendradarbiaujantys, klausim? d?l veikl? nekyla. Tiesiog nutariame, kad veiksime, ir imam?s darbo. Taip buvo ir ? kart?.
Kelion? neprailgo vaiavome, kalb?jom?s ir visi mintyse truput? jaudinom?s kaipgi reik?s plaukti ir dar greitai. Buvome numat? organizuoti plaukimo varybas tiesa ne laikui, o savo malonumui. Toks ir tikslas puikiai praleisti laisvalaik? ir tapti truput? sveikesniems, pasigerinti vienai dienai savo gyvenimo kokyb?, nes artimiausios sveikatinimo paslaugos su vandens proced?romis yra tik arti rajono centro.
Taigi atvykome, prisiregistravome, nes tur?jome sutart? su baseinu d?l naudojimosi sveikatinimo paslaugomis, ir gerai nusiteik? pasin?r?me ? vandens ir ilumos erdves. Plaukti sek?si visai neblogai, u?m?me du plaukimo takus ir 25 m atstumas buvo ?veiktas po kelis kartus. Vieniems sek?si geriau, kiti truput? pavargo, bet visumoje nuotaika buvo puiki.
4 val., praleistos sveikatinimo erdv?se, neprailgo. Gerai pails?jome, pasportavome, tapome deim?ia met? jaunesni, kaip sak? projekto dalyviai, ir atsisveikin? su mus pri?musia administratore ikeliavome namo, ? m?s? Paliepi? kaimel?.
Projektas pavyko tikslai buvo pasiekti ir su linksmais prisiminimais smagiau bus laukti K??i? ir v. Kal?d?. K? veiksime kitais 2023 Juodojo kikio metais aptar?me parvyk? namo prie kavos puodelio.
Sakome a?i? rajono Ne?gali?j? draugijai ir vadovei Janinai, auniam vairuotojui, kantriai mus veusiam pirmyn ir atgal ir, be abejo, patys sau u nor? b?ti kartu.
Baigdami sakome, kad nereikia daug rengini? ir didel?s mas?s dalyvaujan?i?j? geriau vienas ar du, bet tikri ir su entuziazmu.
Su ateinan?iomis vent?mis nuoirdiai sveikinu visus klubo narius ir r?m?jus!
Benediktas Sili?nas,
asociacijos Spartuoliai prezidentas

Komentarų nėra