Varom u Lietuv?: kamuolys atkeliauja ? Raseinius

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Europos vyr? krepinio ?empionatui skirtas renginys prasid?jo liepos 6 d. Kaune ir ygiuoja per vis? Lietuv?. Prie senosios Kauno sporto hal?s prasid?jo ikilminga atidarymo vent?: pirmieji dainomis susirinkusiuosius pasveikino solistas Linas ir Burgundikas Kauno choras. Lietuvikomis, skirtomis pagerbti m?s? taut? dainomis, diugino ir daininink? Vaida Genyt?,grup? Thundartale, oraninis Alytaus choras. Rebelheart ir BIX kurst? sirgali? krauj? dainomis apie krepin?. Kamuolys ? Raseinius atkeliaus liepos 19 d. 18.00 val. ? emai?io aikt? prie Raseini? rajono savivaldyb?s. D?l vyksian?io renginio Savivaldyb?je rinkosi darbo grup?, kuri patikslino program?. Pasak Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direktoriaus Egidijaus Zinkaus, per Raseinius kamuol? varys ir deimt ?vairaus amiaus aid?j? i m?s? rajono. M?s? aid?jai kamuol? pasitiks prie miesto enklo. Kamuolys atkeliaus i Taurag?s. T? dien? nuo 16.00 prie Raseini? rajono savivaldyb?s vyks krepinio vent?, kur bus rungtyniaujama 3×3 krepinio varybose, baud? ir tritaki? konkursuose.
Organizatoriai kvie?ia rajono gyventojus burtis ? komandas ir dalyvauti krepinio varybose Varom u Lietuv? trijuli? varybose. Baud? ir tritaki? konkurse kiekvienas dalyvaus individualiai. Komand? registracija vyks liepos 19 d. nuo 16.00 val. emai?io aikt?je. Varyb? prizininkai bus apdovanoti kiekvienoje amiaus grup?je medaliais ir atminimo prizais.
Tarsi olimpinis deglas, perduodamas i rank? ? rankas, ygio metu kamuolys nukeliaus daugiau 2,5 t?kst. kilometr?, aplankydamas daugiau nei 60 miest?. Apkeliav?s vis? al?, prie pat ?empionat? kamuolys bus ?teiktas Lietuvos krepinio rinktin?s vyrams kaip tautos pasiventimo simbolis ir paadas u Lietuv? aidia trys milijonai.

Komentarų nėra