aliojo ratingumo ekodirbtuv?l?s

Versija spausdinimui

Raseini? lopelyje-darelyje Saulut? organizuojamos patyrimin?s veiklos, jose ugdytini? smalsumas, aktyvumas skatinamas naudojant gamtines, buitines mediagas. ?gytos inios, geb?jimai v?liau pritaikomi realiame gyvenime.
?sijung?me ? organizacijos aliasis takas iniciatyvos Kita forma aplinkosaugini? id?j? sklaidos ugdymo proceso nuotolines k?rybines ekodirbtuves. Per usi?mimus ne tik gaminome gamtai draugik? kal?din? dovan?l? aisliuk? eglutei, bet ir svarst?me, kuo aisliukai, puoiantys eglutes, yra pana?s ir skirtingi. Ikimokyklin?je ?staigoje siekiame perteikti aplinkosauginio ugdymo pagrindus ir vartojimo mainimo b?dus.
Lopelio-darelio Saulut? ugdytini? sukurtos dovanos nepaprastos pagamintos i druskos, milt? ir vandens. Patyrimin? veikla patvirtina, kad vaikai geriausiai mokosi i savo asmenin?s patirties ir savo atradim?. U lango akis diugina sniego pusnys, o grup?je iogeliai vaik? rankomis sukurti aisliukai. Nesud?tinga ir prasminga b?ti gamtai draugiku mogumi!
Reda Jocien?, mokytoja metodinink?

Komentarų nėra