Kai pagaunu reikiam? greit?!!! – Lietuvos veterinarijos taur? 2011

Versija spausdinimui

Remigijus POKUS

?sp?dingos irg? kovos Lietuvos veterinarijos taurei laim?ti vyko Raseini? hipodromo takelyje pra?jusio sekmadienio popiet?, kurias organizavo V? Raseini? hipodromas. Gausiai susirink?s i?rov? b?rys emocijas reik? stipriau u ?garsinimo aparat?r?, kuomet irgai kovojo finio tiesiojoje.
Lenktyn?se sve?iavosi Lietuvos veterinarijos gydytojas, biomedicinos moksl? daktaras, Raseini? rajono garb?s pilietis Kazimieras Lukauskas.
U param? ventei ir u tik?jim? hipodrome uoliuojan?io irgo ateitimi d?kojame Raseini? maisto ir veterinarijos tarnybos virininkui Henrikui Medveckui, Lietuvos veterinarijos gydytoj? asociacijos Raseini? skyriui, kooperatinei bend-rovei Raveta, UAB Veterzoo, UAB Zoo gama, Liucijaus Atko?ai?io veterinarijos vaistinei, UAB Vetfarmas, AB Kauno gr?dai bei privatiems veterinarijos gydytojams.
Pirmasis b?gimas algirio m?iui atminti stebino kova visoje distancijoje tarp irg? Carenina (ok?ja Inga Tol?iut?) ir Bonita Morena (ok?jus Simas Puauskas). Finio tiesiojoje prad?jo lam?ti stekai (raginimo priemon?s), ir abu irgai ?jo galva ? galv?. Tik paskutiniuose metruose Carenina pasidav? Bonitai Morenai.
Antrasis b?gimas Veterinarijos gydytojams atminti prasid?jo intensyviu irg? Carman ir Jarega spurtu.B?gimo favoritas Nowy Raj su ydre alaite sek? ?kandin, ta?iaUpirmajame rate, tik ?b?gus ? finio tiesi?j?, nutr?ko kilpa ir ok?ja nukrito. Jaregai su Inga Tol?iute seko j?gos, o Carman su ok?ja Fausta Pokute ilaik? savo pozicij? iki pat finio linijos.
Tre?iasis b?gimas Karaliaus Mindaugo sprintas prasid?jo irgo Akcent su Simu Puausku tempo diktavimu, ta?iau pabaigoje triumfavo Aurelija Janulyt? su irgu Bohema (laim?ta be raginimo priemon?s steko).
B?gimas Lietuvos veterinarijos taur? 2011 pademonstravo geriausi? Lietuvos lenktynini? irg? kov?. Pirmame rate var?si Joy Kitty su Fausta Pokute ir Grand Samogitia su Gy?iu Laurecku, Nowa Rada su Simu Puausku jas mediojo. Ratas buvo ?veiktas sprinto grei?iu, tai neb?dinga beveik dviej? kilometr?distancijai. Antrame rate tempas suma?jo, Grand Samogitia prarado j?gas. Joy ?Kitty su Fausta Pokute ikovojo pirm?j? viet? ir Lietuvos veterinarijos taur?, be to irgas Joy Kitty buvo irinktas ir graiausiu i? lenktyni? irgu.

Komentarų nėra