100-oji diena

Kristina BENDŽIŪTĖ [1]

100 dienų – 100 balų

Liepos 19-ąją į jubiliejinį naujosios valdžios šimtadieninį posėdį susirinko 23 tarybos nariai. Kaip pažymėjo meras Remigijus Ačas, pagal Europos tradicijas per pirmąjį šimtą darbo dienų naujosios valdžios negalima kritikuoti, reikia leisti apsiprasti. Taigi, kas vyko iki šiol, tebuvo tik žiedeliai, kitaip sakant, apšilimas prieš didįjį startą.
Va, dabar tai prasidės tikrasis darbas.
Taip jau sutapo, kad šimtąją naujosios valdžios viešpatavimo dieną buvo pasveikinti 9 Raseinių rajono abiturientai, per brandos egzaminus surinkę po 100 balų, 6 iš jų – Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos moksleiviai, viena šios gimnazijos abiturientė Raminta Linkutė net dviejuose egzaminuose surinko po 100 balų. Prieš prasidedant posėdžiui meras įteikė nusipelniusiems abiturientams mero padėkos raštus. Atrodo, tradicijos keičiasi: pirmykštė valdžia šimtadienių nešvęsdavo ir ypatingą dėmesį skirdavo tik šimtamečių rajono gyventojų sveikinimui.

Kiti moksleivių maitintojai

Paklusdama Konkurencijos tarybos nutarimui, mūsų rajono taryba svarstė sprendimą nutraukti sutartis su įmonėmis, iki šiol tiekusiomis nemokamą maitinimą švietimo įstaigose.
Dabar rajono švietimo įstaigos turės pačios skelbti konkursus nemokamo maitinimo paslaugai pirkti. Manoma, kad rajono virėjai be darbo neliks, net jei konkursus laimės įmonės iš kitų rajonų, jos galbūt samdys tuos pačius darbuotojus. Vienas pagrindinių reikalavimų, kad maistas būtų gaminamas vietoje, pačioje švietimo įstaigoje, o ne atvežamas termosuose, pašildomas ar pan.
Keletas tarybos narių susirūpino, ar neatsitiks taip, kad rugsėjo1-ąją mokinukai liks tuščiomis lėkštėmis.Tarybos narys Valdemaras Jacikas pasiūlė nenutraukti sutarčių su dabartiniais maitinimo tiekėjais iki bus pasirašytos sutartys su naujaisiais. Nerimą kelia aplinkybė, kad daugeliu atvejų konkursai yra apskundžiami, ir teisybės tenka ieškoti teismuose, kurie neretai užsitęsia keletą mėnesių. Į pasiūlymą buvo atsižvelgta. Taryba nusprendė mokyklų direktorius įpareigoti kuo skubiau organizuoti naujų tiekėjų parinkimą, o sutartys su dabartiniais tiekėjais bus nutrauktos nuo tos dienos, kai bus pasirašytos ir įsigalios sutartys su naujaisiais.

Darželinukai keliaus į kitas patalpas

Raseinių lopšelis–darželis „Saulutė“ uždaromas renovacijai. Taryba priėmė sprendimą perkelti „Saulutės“ ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupes nuo 2011 m.rugsėjo 1 d. (kol vyks renovacija, bet ne ilgiau nei iki 2012 m. mokslo metų pabaigos) į Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos Katalikiškos dvasios skyriaus  patalpas. Katalikiškos dvasios skyriaus 1-4 klasių mokinukai nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. žinių semtis žygiuos į Raseinių pagrindinės mokyklos patalpas, o dvi priešmokyklinio ugdymo grupės pasiliks tose pačiose patalpose. Kiek žinoma, rajono valdžios atstovai su ugdymo įstaigų bendruomenėmis šiuo klausimu nediskutavo. Kalbama, Katalikiškos dvasios skyriaus patalpose žiemą būna vėsoka. Kad tik nesušaltų mažyliai…

Naujadaras – Etikmat

Opozicijos nepaklusnumas valdančiajai daugumai, pabėgimai iš posėdžių iššaukė būtinybę Savivaldybės tarybos 2011-2015 m. įgaliojimų laikotarpiui sudaryti Etikos
komisiją. Meras neberandąs kitų priemonių sudrausminti įsisiautėjusius oponentus, taigi etikos sargai nepaklusniesiems padės suvokti: kas valdžios neklauso, valgo duoną sausą.

Į opozicijos atstovės Onos Babonienės pateiktą alternatyvų Etikos komisijos sudarymo principą nebuvo atsižvelgta.  Po ilgų diskusijų valdančioji dauguma patvirtino Etikos komisijos sudėtį,– tai tarybos nariai Kristina Bartkutė, Edgaras Juška, Edita Bartuševičiūtė, Aldona Ona Radčenko, Regina Petrokienė, Raseinių garbės pilietis Gintautas Grigalis, nevyriausybinių organizacijų pasiūlytas atstovas Vidmantas Merkliopas, Kaimų bendruomenių sąjungos pasiūlytas atstovas Tadas Misevičius. Opozicija turėjo teisę į komisijos pirmininko postą pasiūlyti savo žmogų, tačiau, įvertinę komisijos sudėtį, šios galimybės atsisakė. Komisijos pirmininku išrinktas nuo seno krištoline sąžine garsėjantis tarybos narys vicemeras Sigitas Vaičius. Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis konstatavo, kad jį baimė krečia pažiūrėjus į Etikos  komisijos sudėtį.

Po angelo sargo sparnu

Akivaizdu, kad pastatas, kuriame įsikūręs Raseinių policijos komisariatas, yra apverktinos būklės, o lėšų naujo pastato statybai Policijos departamentas artimiausius 5 metus neketina skirti. Yra paskelbtas konkursas Raseinių policijos komisariato patalpų nuomai. Meras teigė, kad Savivaldybės administracija turėtų pasinaudoti galimybe išnuomoti policijai patalpas administraciniame pastate Maironio g. 7 (buvusiame partijos komitete). Anot mero, iš nuomos rajono biudžetas kasmet pasipildytų apie 350 tūkst. litų, o Savivaldybės specialistai, šiek tiek pasispaudę, galėtų sutilpti į viešosios bibliotekos nenaudojamas patalpas. Tačiau Savivaldybė savo lėšomis turės paruošti policijai patalpas: nupirkti baldus, įrengti areštinę ir kt. Mero manymu, rajono biudžetui tai atsieis apie 300-350 tūkst. litų.
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas pažėrė, kad 300 tūkstančių užteks nebent projektavimo darbams, Vaidas Kuzmarskis suabejojo, ar visuomenė bus patenkinta, kai miesto centre knibždės policijos automobiliai, o Valdemaras Jacikas giliai kontempliavo – džiaugtis ar liūdėti, kad  „Baltųjų rūmų“ pašonėje įsikurs angelai sargai.
13 tarybos narių nutarė leisti administracijai nuo 2011 m. lapkričio 1 d. išnuomoti Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – patalpas administraciniame pastate laikotarpiui iki dešimties metų su galimybe pratęsti nuomos sutartį ilgesniam laikui. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 15 litų už 1 kv.m per mėnesį.