15 iliustracijų Romos mišiolui lietuvių kalba

Siųsti Versija spausdinimui

Per Šilinių atlaidus, rugsėjo 12 d.,
sekmadienį, 14 val., Šiluvos piligrimų centre bus atidaryta unikali paroda ,,15 iliustracijų Romos mišiolui lietuvių kalba“. Specialiai Šilinėms pirmą kartą Lietuvos Bažnyčios istorijoje bus surengta paroda, skirta Romos mišiolui lietuvių kalba. Romos mišiolas – tai pagrindinė lotynų apeigų katalikų liturginė knyga, kurią per šv. Mišias skaito celebruojantis kunigas. Romos mišiolo lietuvių kalba iliustracijų tradicijos pradžią sukūrė grafikas Rolandas Rimkūnas, taikydamas vektorinės grafikos principus, primenančius medžio ir metalo raižinius, sukūrė 15 juodai baltų iliustracijų.
Šiuo metu Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) Liturgijos komisija rengia naują Romos mišiolą lietuvių kalba, jame bus ir dar niekada nerodytos visuomenei penkiolika iliustracijų. Iki šiol Lietuvos bažnyčiose naudojamas Lietuvos krikšto jubiliejaus metais (1987) išleistas mišiolas turi tik vieną būtiną vizualų elementą – kryžių prie pirmojo kanono. Mišiolas neturi savo autoriaus. Ši knyga yra Bažnyčios liturginio gyvenimo paveldas ir jo tąsa. Vis dėlto, rengiant kiekvieną naują mišiolo leidimą, t. y., verčiant ir redaguojant žodinius bei muzikinius tekstus, iliustruojant ir maketuojant, ruošiant spaudai, kolegialiai dirba nemažas konkrečių žmonių būrys. Į naujojo, jau Nepriklausomoje Lietuvoje leidžiamo mišiolo apipavidalinimo aptarimus įsitraukė ne tik LVK Liturgijos komisija, bet ir Lietuvos grafikai Rolandas Rimkūnas ir Evaldas Mikalauskis, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai Elona Marija Ložytė, Tomas Rastenis ir Jurgita Kristina Pačkauskienė.
Liturginiai atvaizdai yra įkvėpti Lietuvos profesionaliosios ir liaudies kūrybos pavyzdžių, tačiau išlaikę krikščioniškos ikonografijos kanoną. Devynios didžiosios (titulinės) iliustracijos įvesdina į pagrindines mišiolo dalis, kurios atliepia liturginius laikotarpius ir šventes, šešios mažesnės iliustracijos palydi Šventųjų ir Dievo Motinos iškilmes. Visų Šventųjų iškilmės iliustracijoje atpažinsime iš Lietuvos kilusius palaimintuosius Mykolą Giedraitį, Jurgį Matulaitį ir Teofilių Matulionį, šv. Petro ir Pauliaus atvaizduose – medinių Stelmužės bažnyčios skulptūrų replikas.
Tai bus pirmasis mišiolas, kurio iliustracijas sukūrė Lietuvos dailininkas, ikonografijos ištakų ieškojęs ne tik Vakarų Europos krikščioniškame mene, bet ir Lietuvos katalikų bažnyčiose esančiuose dailės kūriniuose. Ši paroda – privilegijuota galimybė visuomenei, suteikianti progą dalyvauti Romos mišiolo lietuvių kalba rengimo procese ir kontempliuoti iliustracijas, kurias paprastai regi tik besimeldžiantys šv. Mišių metu kunigai. Parodos atidaryme rugsėjo 12 d. dalyvaus iliustracijų autorius ir kiti prie šio proceso prisidėję asmenys. Parodą Šiluvos piligrimų centre bus galima aplankyti iki lapkričio 13 d.
Rūta Giniūnaitė,
Šiluvos piligrimų centro informacija

Komentarų nėra