2021-ųjų derlius, 2022-ųjų planai ir iššūkiai prie Dubysos

Siųsti Versija spausdinimui

Pernai atidaryta Dubysos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija „Apdainuotoji Dubysa“ – svarbiausias Dubysos regioninio parko direkcijos metų įvykis, kartu ir iššūkis priimti lankytojus karantino sąlygomis. Turistai iš visos Lietuvos lankėsi ekspozicijoje, keliavo dviračiais ir pėsčiomis pažintiniu taku „Maironio kelias padubysiu“ ir galėjo įsitikinti, koks nepakartojamas Dubysos kraštovaizdis, apdainuotas klasiko Jono Mačiulio-Maironio. Maironio eilės „kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos“ padiktavo idėją – paversti ekspoziciją milžinišku upės slėniu su žydinčiomis pievomis, skrajojančiais drugiais, nešančiais eiles ant sparnų, vingiuojančia Dubysos upe. Padubysiu praeina Šv. Jokūbo piligrimų kelias, Miško takas, kuris yra ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto E11 dalis.
2021 m. į lankytojų centrą užsuko apie 2 000 keliautojų, 914 lankytojų dalyvavo edukacijose, 742 – žygiuose ir ekskursijose. Už parduotus lankytojų bilietus gauta 1 580 Eur, už prekes ir paslaugas – 2 424,66 Eur. Šias lėšas planuojama skirti nedideliam informaciniam leidiniui ir Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymui lankyti.
Jau kelerius metus turistai ir Raseinių rajono gyventojai laukia galimybės pasižvalgyti po Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinį nuo aukščiausio ir ilgiausio Lietuvoje ir pabaltijyje Lyduvėnų geležinkelio tilto. Projekto įgyvendinimui buvo pasiruošta, parengtas techninis projektas, atlikti tilto remonto darbai, tačiau tilto pritaikymo lankyti darbų nepavyko nupirkti dėl pandemijos laikotarpiu smarkiai pakilusių medžiagų kainų. Pasiūlyta darbų kaina viršijo nustatytą projekto sąmatą. Gavus papildomą finansavimą, bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ šiuo metu vykdo naują darbų pirkimo konkursą. Tikimės, kad iki 2023 m. birželio pritaikymo darbai bus baigti.
2022 m. bus tęsiamas biologiniu ir kraštovaizdžio požiūriu vertingų atvirų pievų tvarkymas Dubysos slėnio šlaituose. Čia gyvena reti drugiai: gencijoninis melsvys, didysis auksinukas, auga didžiosios džioveklės, melsvieji gencijonai, keletas lietuviškų orchidėjų – gegužraibių rūšių. Tai tikras gamtos lobynas. Siekdama užtikrinti palankią buveinių būklę šioms retoms rūšims, direkcija jau nemažai metų šlaitų pievose šienauja, kerta krūmų atžalas 12–20 ha plote.
Siekiant pagerinti Dubysos upės būklę pašalinant žuvų migracijos kliūtis, 2021–2022 m. įgyvendinamas projektas „Gelžbetoninių liekanų pašalinimas iš Dubysos upės vagos Dubysos regioniniame parke“. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ lėšomis. Rangovas UAB „Vaidva“ darbus vykdė Palono hidrografiniame draustinyje Ariogalos sen., Pataklėlių k. Jau atlikta pusė numarytų darbų: pašalinta 622 t gelžbetonio, kuris liko 1944 m. susprogdinus tiltą per Dubysą. Šią žiemą bus tęsiami darbai ties „Lakštingalos“ poilsiaviete, šalinant kolūkio gyvavimo laikotarpiu įrengtą gelžbetoninių blokų patvanką upės vandeniui pakelti rekreaciniais tikslais.
Dubysos regioninis parkas – vienas iš 30-ies regioninių parkų, įsteigtų atkurtos nepriklausomybės pirmaisiais metais. Tuo metu buvo kuriama nepriklausomos valstybės aplinkosaugos sistema. Prieš trisdešimt metų pasiūlyta įsteigti kompleksines saugomas teritorijas – regioninius parkus. Tad 1992 m. vienu sprendimu – Aukščiausiosios Tarybos nutarimu – buvo įsteigta 30 regioninių parkų. 2022 m. planuojama šią sukaktį paminėti parko direkcijos organizuojamuose renginiuose, konkursuose.
Laukiame jūsų lankytojų centro ekspozicijoje, kur išsamiau sužinosite apie gamtos ir kultūros vertybes, Dubysos regioninio parko išskirtinumą. Lankytojams siūlome įvairias edukacines veiklas lankytojų centre ir gamtoje, žygius pėsčiomis ir dviračiais.
Sekite mus www.dubysa.info ir https://www.facebook.com/dubysosregioninioparko.direkcija.
Laimutė Pečkaitienė,
Dubysos regioninio parko direkcijos
vyr. specialistė

Komentarų nėra