Versija spausdinimui

iluvos bendruomen?s Aurin? atstovai dalyvavo iluvos vidurinio ugdymo 70-me?io jubiliejaus vent?je. Savo okiais sveikino iluvos tautini? oki? kolektyvas Aurin?, suoko Apsuktin? ir elmi? polk?. Diaugiam?s gal?j? sudalyvauti tokiame graiame renginyje!
Milda Urnieien?,
Raseini? rajono kult?ros centro choreograf?

Komentarų nėra