365 galimybės ugdant SUP vaikus / mokinius

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių specialioji mokykla kartu su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, įgyvendindama ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pastoliavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui / mokiniui užtikrinant mokymosi sėkmę ir asmeninę ūgtį“, gegužės 31 d. organizavo respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „365 galimybės ugdant SUP vaikus / mokinius“.
Konferencijos dalyvius sveikino prof. habil. dr. Lietuvos Respublikos Seimo narė Vilija Targamadzė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Garliauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė.
Į konferenciją susirinko pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, įstaigų ir organizacijų, teikiančių paslaugas negalią turintiems žmonėms, atstovai iš visos Lietuvos.
Renginio pradžioje pristatytas nuotaikingas Raseinių specialiosios mokyklos mokinių teatro studijos „Šypsena“ premjerinis spektaklis „Pupkis Pūstažandis ir draugai“ pagal mokyklos bendruomenės kurtą pasaką, kuri socialinių partnerių dėka praėjusiais metais buvo išleista knygelėje. Spektaklio režisierė – Vilma Vedauskienė, scenografiją kurti padėjo Judita Olechnavičienė. Mokyklos socia­linis partneris – Raseinių rajono kultūros centras – padėjo sukurti magišką spektaklio atmosferą. Šviesų orkestrui meistriškai dirigavo šviesos operatorius Nerijus Guntarskis. Po premjeros konferencijos dalyviai aktoriukams plojo stovėdami. Kūrybinei komandai padėkoti ir ją nudžiuginti padėjo Redos Banienės „Gėlių kampelis“ ir UAB „Laugena“ Šeimos kepykla.
Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimis, įžvalgomis, ypatingomis sėkmės istorijomis, pristatė tęstinių projektų įgyvendinimą mokykloje, darnaus bendradarbiavimo patirtis, aptarė specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų emocijų raiškos ypatumus, analizavo popamokinės veiklos galimybes siekiant sėkmingos ugdytinių integracijos. Romena Antanavičienė (Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija) pristatė „Mamų klubo“ idėją kaip pagalbos mamai, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikui ir mokyklai galimybę. Konferencijoje diskutuota ir apie sėkmingą sutrikusio intelekto asmenų integraciją ir įgalinimą į darbo rinką. Puikių sėkmės pavyzdžių pateikė Ala Michailovienė (Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras). Apie ankstyvosios intervencijos reikšmę, svarbą ir pagalbos galimybes vaikui ir tėvams, susidūrus su negalia ar raidos sutrikimais, kalbėjo Odeta Borkertienė ir Milda Vaznevičienė (Raseinių ligoninė, Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba). Nuostabiu augimo keliu dalijosi mama Gintarė Zabulionė, ji atskleidė, kas gi vyksta „po lietaus vaikų skėčiu“, kai tavo vaikas patenka į autizmo spektrą. Belgijos lietuvių švietimo idėjas Lietuvai, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą, pateikė Asta Kulikauskaitė (Briuselio 2 Europos mokyklos mokytoja). Pranešėja teigė, kad Belgijoje tėvams sudaryta galimybė rinktis, kokioje mokykloje (specialiojoje ar bendrojoje) ugdysis jų vaikas. Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos koordinatorė Sanna Karosas, kalbėdama apie visuomenės požiūrį į neįgalumą, jį palygino su kanarėle anglies kasykloje. Kokia tai istorija? Pasiūlius mokslininkams, XIX a. į anglių kasyklas būdavo atnešami narveliai su kanarėlėmis, nes šie paukšteliai jautriai reaguoja į oro toksiškumo pasikeitimus ir taip gali apsaugoti kasyklų darbuotojus nuo mirtino apsinuodijimo. Kaip teigė S. Karosas: „Mirdamos kanarėlės parodo, kad aplinka netinkama ir žmonėms. Būdami žymiai didesni, jie daug ilgiau gali ištverti apsinuodijimą kasyklose susidarančiu anglies monoksidu – bespalvėmis, bekvapėmis, beskonėmis, degiomis ir labai toksiškomis dujomis. Taip pat ir su visuomenės požiūriu į negalią – jei visuomenė supranta, kad reikia pasirūpinti pačiais silpniausiais savo nariais – ji sveika. Jei neįgaliųjų situacija bloga, vadinasi, serga ir visuomenė.“
O savo „kanarėlę“, siekdama formuoti teigiamą nuostatą negalės atžvilgiu, Raseinių specialioji mokykla jau paleido iš narvelio. Teatro studija „Šypsena“ pradeda boružiuko Pupkio Pūstažandžio ir jo draugų nuotykių pilną kelionę po Raseinių rajono ugdymo įstaigas.
Pranešėjų išsakytas mintis apibendrino ir taškelius ant „i“ sudėjo Reda Kunickienė (Švietimo pagalbos tarnyba), akcentuodama tęstinumo, atkaklumo, pozityvumo, tikėjimo ugdytiniu svarbą.
Konferencijos nuotaiką padėjo kurti UAB „Viskas Jūsų šventei“, nepakartojamą, vasaros skonių pilną kavos pertraukėlę dovanojo mokyklos bendruomenė, Linos Buivytės ir Mindaugo Budraičio šeima.
Dėkojame svečiams, dalyviams, pranešėjams, rėmėjams, teatro studijos komandai ir konferencijos organizavimo darbo grupei.
Sandra Maslauskienė,
Raseinių specialiosios mokyklos direktorė

Komentarų nėra