Susitikimas su kraštiečiais Girkalnyje

Siųsti Versija spausdinimui

O man ši vieta, ši kertelė –
Kelių ir kelionių pradžia.
Ir kalvos, ir pievos šios žalios
Vis šaukia: sugrįžki tu čia!
Česlovas Kalenda

Gegužės 20-ąją Girkalnio miestelio biblioteka kvietė knygos bičiulius į susitikimą su kraštiečiais – humanitarinių mokslų daktaru, filosofijos profesoriumi Česlovu Kalenda ir Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatu, žurnalistu Linu Bitvinsku.
Renginys vyko Girkalnio pagrindinės mokyklos salėje. Į susitikimą atėjo Girkalnio bibliotekos skaitytojai, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Bulotas, mokytojai, mokiniai, bibliotekininkė Laima Butkienė, girkalniškiai, kuriems įdomu susitikti su Girkalnį garsinančiais kraštiečiais. O jie savo tyrinėjimuose ir išleistose įdomiose knygelėse dažnai mini mūsų Girkalnio apylinkes. Nuostabią dainą „Knyga – gyvenimas“ susirinkusiesiems padovanojo Girkalnio kultūros darbuotojas Artūras Maurius.
Profesorius Č. Kalenda pristatė savo naują knygelę „Girkalnio poringės“. Čia sudėti eiliuoti prisiminimai apie Girkalnio miestelį, įžymius žmones, pokario gyvenimą. Susitikime drauge kalbėjome apie Vilniaus universiteto leidyklos išleistą Č. Kalendos knygą, kurioje rašoma apie Girkalnyje gyvenusią rašytoją, tautosakos rinkėją S. Medekšaitę-Paškevičienę. Paminėjome ir pirmąjį Lietuvos dramaturgą Aleksandrą Fromą-Gužutį (1922–1900), kuris yra palaidotas Girkalnio kapinėse. Šiais metais bus minimas jo 200 metų gimimo jubiliejus.
L. Bitvinskas yra kilęs iš Šeimyniškių kaimo, baigęs Girkalnio vidurinę mokyklą. Renginyje vaikams pristatė savo knygeles „Surišta pilis“, „32 abėcėlė“. Daugiausia su autoriumi kalbėjome apie knygelę „Kodėl švilpauti negalima“. Čia rašoma apie Girkalnio įkūrimo istoriją, Gabrieliškių piliakalnį, Geležkalnį ir Rūdupį.
Pasibaigus popietei mūsų gerbiami kraštiečiai visiems susirinkusiesiems padovanojo knygeles. Girkalnio bibliotekos bibliotekininkė ir Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius svečiams įteikė atminimo dovanėlių ir kraštotyros lankstinukų.
Gera ir be galo įdomu susitikti su žmonėmis, kurie savo knygose mini Girkalnio kraštą ir garsina jį už miestelio apylinkių ribų.

Virginija Šileikienė,
Girkalnio bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Komentarų nėra