Raseiniki? protai 2023

Versija spausdinimui

Sausio 26 d. vakar? ? Marcelijaus Martinai?io vie?j? bibliotek? rinkosi smalsiausi kratie?iai ?ia vyko tradicinis renginys Raseiniki? protai 2023. Jau devint? kart? vyk?s protm?is kviet? pasitikrinti inias apie Raseini? krat? ir suinoti dar negird?t? fakt?. iemet ini? m?yje susirung? devynios komandos. Renginio pradioje bibliotekos direktor? Daina Sutkevi?ien? pasidiaug?, kad jau daug met? paskutin? sausio ketvirtadien? ?ia susirenka tiek entuziast?, neabejing? savam kratui. Direktor? kiekvien? komand? apdovanojo naujausiu Raseini? krato kult?ros ir istorijos urnalo Rasupis numeriu.
Kaip ir kasmet, aidimo metu buvo pateikta po deimt klausim? i penki? tem? su Raseini? rajonu susij? istoriniai faktai, politika, ?ymios asmenyb?s, gamta, muzika ir kt. Be to, 2023-ieji Raseiniams, Ariogalai, Betygalai ypatingi iemet minimas solidus 770 m. jubiliejus! Atsivelgiant ? tai buvo pateikti klausimai ir apie ias vietoves. Nuo 2013 m., protm?io pradios, klausimus sudarin?jo V? Atrask Raseinius direktorius Arnas Zmitra, altinio progimnazijos istorijos mokytojas ekspertas Jonas Januas, Marcelijaus Martinai?io bibliotekos bibliotekininkas Jonas Brigys, Raseini? krato istorijos muziejaus muziejinink? Loreta Korduien? ir Raseini? krato istorijos inov? Laimut? Pe?kaitien?.
Po ?domios ir atkaklios kovos nugal?toj? laurus, surink? 37 takus, pagaliau matavosi 4+1 (kapitonas Egidijus Alijauskas), II viet? tik puse tako atsilik? ikovojo Puponautai (kapitonas Sigitas Kleimantas), garbinga III vieta (32 takai) atiteko Girkalniui (kapitonas Stanislovas Feiza). Antrus metus paeiliui IV vietoje liko Dreamteam (31 takas).
Diaugiam?s protm?yje matydami komandas veteranes, kurios dalyvauja jau ne pirmus metus. Labai diaugiam?s sulauk? net dviej? jaunimo komand?. Tai rodo, kad jaunoji karta auga neabejinga gimtajam kratui, o tai yra labai svarbu, ?sp?diais dalinosi A. Zmitra.
Raseiniki? protai vienintelis toks tradicinis renginys rajone, kvie?iantis ne tik susikauti ini? m?yje, linksmai praleisti laik? beiekant atsakym? ? suk?iausius ir netik??iausius klausimus, bet ir skatinantis painti Raseini? krat?. V? Atrask Raseinius komanda d?koja komisijos nariams, renginio r?m?jams ir partneriams Marcelijaus Martinai?io vieajai bibliotekai, Dubysos regioninio parko grupei, Raseini? krato istorijos muziejui, Bili?n? SPA.
O j?s ar atsakytum?te ? iuos klausimus?
1. Livonijos ordinui dovanojant pus? Raseini?, Laukuvos, Betygalos, Ariogalos, Dainavos ir kt. emi? pirm? kart? raytiniuose altiniuose buvo pamin?ti ie vietovardiai. Kuriais metais tai ?vyko?
2. is mergait?s vardas Lietuvoje ilieka populiarus jau kelet? met? 2021 m. jis buvo septintas, o 2022 m. pakilo ? 3-i?j? viet? tarp daniausiai mergait?ms suteikt? vard?. Kain, kiek toki? vard? buvo suteikta Raseini? r. gimusioms mergait?ms? Tai b?t? visikai suprantama, nes b?tent m?s? rajono teritorijoje ties Dvarvie?i? k. ? Dubys? ?teka tokio pavadinimo kairysis intakas. Koks?
3. ?vaiuojant ? Raseinius ir ivaiuojant i Raseini? jus pasitinka / ilydi miesto vartai. Koks atstumas metrais skiria vienus miesto vartus nuo kit??
4. Maeiki? ir Skuodo rajone tai up?, apie 20 km ruoe atskirianti Lietuv? nuo Latvijos. Raseinikiams svarbi j? tapatyb?s dalis. Kaip vadinama i 38 km upel? (upelis), ?tekanti ? Vent? jau Latvijos teritorijoje, kur ji vadinama Losis vardu?
5. 1926 m. pirm? tok? aparat? suk?r? Didiosios Britanijos ininierius J. L. Bairdas. 1935 m., nepra?jus n? deimtme?iui, knyg? lietuvi? kalba apie t? ?rengin? para? ir t?vo spaustuv?je Raseiniuose ileido Giras Kaduinas. Knygel?s pratarm?je jis ra?: Vis? moni? susidom?jimas ir visikas nebuvimas lietuvi? kalba technikos literat?roj tuo klausimu knygut?s privert? mane ileisti ma? rain?l? lietuvi? kalba, kuris sudomint? visus, kam r?pi *** klausimas. Ta?iau Lietuvos gyventojai su iuo iradimu akivaizdiai susipaino tik 1955 m. K? skaitytojams pristat? G. Kaduinas?
V? Atrask Raseinius informacija

Komentarų nėra