Aktyvi ir prasminga krepinio klubo ,,Raseiniai veikla

Versija spausdinimui

Raseini? krepinio klubas Raseiniai vasar? aktyviai leido laik? ne tik formuodamas krepinio komand? sud?tis ir biudet? kitam sezonui, bet ir dalyvaudamas socialin?je veikloje bei organizuodamas stovyklas jaunimui.
Liepos pabaigoje jaunimas rinkosi ? dienin? stovykl? B?k sveikas su krepinio kamuoliu Raseini? k?no kult?ros ir sporto centre. Jos dalyviai vis? savait? tobulino fizin? parengtum? ir krepinio ?g?dius su gausiu treneri? b?riu: kanadie?iu Dengu Awaku, makedonie?iu Vasko Atanasovu, Karoliu Lendzevi?iumi, Gediminu Butkumi, Dariumi Griciumi, Tomu Totuliu, Tautvydu leu, Andriumi Ul?icku. Stovykl? aplank? Lietuvos 3×3 krepinio rinktin?s narys Evaldas Diaugys, jis pasidalino patirtimi ir gudryb?mis 3×3 krepinyje. Taip pat papasakojo, kaip svarbu vasar? leisti aktyviai su krepinio kamuoliu, sureng? viktorin? ir idalino prizus stovyklos dalyviams.
Per pertraukas tarp treniruo?i? stovyklautojai tur?jo daug ?domi? veikl?, jos suteik? ini? ir nauj? potyri?. Mus aplank? visuomen?s sveikatos specialist? Laima Galinaitien?, ji supaindino su naudingais dalykais, kaip elgtis atsitikus nelaim?ms ir kaip j? ivengti. Vykome ? ?mon? WoodBox, jos vadovas Mantas Garbaliauskas pasakojo sve?iams apie inkil? ir kit? medio dirbini? ?vairov?, j? iskirtinumus. Dirbtuv?se sportininkai patys gamino inkilus, juos parsive? pakabino mediuose. ?dom?s potyriai lyd?jo susitikime su Raseini? auli? vadu, vyr. serantu Evaldu Gudi?nu. Sve?ias demonstravo kario ekipiruot? ir leido ibandyti ?vio tikslum? audant netikrais oviniais. Su maisto gamyba supaindino auktas puode ir picerija Picasa. Pirmieji parod?, kaip pietums gaminamas plovas, ir juo vaiino dalyvius. Sportininkai nuvyk? ? picerij? patys pasiruo? m?gstam? pic?, j? ikep? io amato profesionalas Roberto.
Stovykloje vis? savait? vyko ?vair?s aidimai, jie lavino koncentracij?, komunikacij?, komandikum?. Daug informacijos apie sveikatingum?, mityb? ir istorinius krepinio faktus sportininkai suinojo varydamiesi protm?yje. aismingumo ir emocij? prid?jo ?vair?s konkursai bei stovyklos dalyvi? krepinio rungtyn?s, pasiskirs?ius ? komandas legendiniais pavadinimais Eskalada ir Rasai.
Taip pat i? vasar? vyko prasmingas ir aktyvus susitikimas su Raudonojo Kryiaus vaik? dienos centro vaikais. Smagi treniruot?, pokalbiai bei prizai jaunimui k?l? diugias emocijas ir motyvavo rinktis sport? kaip puiki? priemon? laisvalaikiui praleisti.
Socialin?s veiklos prat?stos su Raseini? miesto partnerio i Ukrainos Volodymyro bendruomen?s vaikais, juos okio judesi? mok? ir ger? nuotaik? k?r? Next Step ok?jos L?ja Somanavi?i?t? ir Vakar? Gustainyt?, treniruot? su komandikum? lavinan?iais aidimais bei pratimais ved? Raseini? KKSC ir Raseini? krepinio klubo treneris D. Gricius, po maudyni? sve?iai kartu su Raseini? KKSC ir L?is Volley treneriu Aurimu Dygliu t?s? smagias ir aktyvias veiklas papl?dimio tinklinio aiktel?je. Raseini? krepinio klubo vadovas T. Totulis diaugiasi, kad parodytas solidarumas Ukrainos vaikams suteikia jiems pozityvi? emocij? ir kartu telkia m?s? rajono organizacijas bendradarbiauti (Raseini? k?no kult?ros ir sporto centras, Raseini? tinklinis klubas L?is Volley, krepinio klubas Raseiniai bei oki? studija Next Step). Kaimo turizmo sodyba ,,Karpyn? suteik? geras galimybes ?gyvendinti numatytas veiklas. ioje sodyboje vyko antroji krepinio klubo organizuota vasaros stovykla, ? j? sugu?jo daug jaunimo.
Puikiomis s?lygomis besidiaug? dalyviai naudingai leido laik? krepinio aiktel?je, inias apie i? sporto ak? gilino protm?io ir Kahoot aidimuose bei pramogavo baseine. Greitai prab?gusi savait? su treneriais Samueliu Counago Carrera, Giedriumi Kurtinai?iu, K. Lendzevi?iumi, D. Griciumi bei T. Totuliu jaunimui leido visapusikai ?gtelti ir pasitikti nauj?j? sezon? kur kas labiau pasitikint savo j?gomis.
Darius Gricius

Komentarų nėra