Adventinis vakaras Kaulaki? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Atunt?j? kart? bibliotekoje vyko tradicinis renginys adventinis vakaras Pabeld? angelas ? tavo ird?. iam vakarui biblioteka buvo papuota popieriaus karpiniais ant lang?, eglute, nupintu advento vainiku.
I kit? adventini? vakar? is isiskyr? tuo, kad jame dalyvavo daug vaik? nuo pa?i? maiausi? Akademijos gamtoje vaik?, kuri? vadov? ir mokytoja Danut? Aleksien?, iki didesni? Vadgirio sakralin?s muzikos ansamblio nari?: Pauliaus, Luko, Smilt?s, Lino. Kaip ir kasmet, dalyvavo iluvos parapijos klebonas Erastas Murauskas, gitara jam pritar? Paulius. Puikiai saksofonu grojo kitas Paulius i Vadgirio. Skamb?jo Smilt?s, Luko ir Lino atliekamos dainos ir giesm?s. Vakar? ubaig? Vadgirio sakralin?s muzikos ansamblis, vadovaujamas Linos Lukoien?s.
D?kojame visiems atlik?jams u nuostab? vakar?, taip pat Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos vyr. metodininkei Virginijai Mieinienei, ? rengin? atskub?jusiai su dovanomis, renginio r?m?jams Grainai ir Valdemarui Jacikams, Linai Pocienei, be kuri? finansin?s pagalbos renginys neb?t? ?vyk?s. Po renginio kviet?me visus vakarien?s prie pasninko valgiais nukrauto ir klebono palaiminto stalo.
U nuotraukas ir vaizdo ?raus d?kingi fotografui, feisbuko paskyros Alio, Raseiniai redaktoriui Vytaliui Judickui. Atsisveikinome iki kit? met?.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra