Aktualijos

Vasarossporto vent? Ukalniuose (0)

Graus sutapimas, kad 2023 metai ypatingi ne tik Ukalni? kaimui, ven?ian?iam 20-?j? gimtadien?, bet ir visai Lietuvai, minin?iai brandi? sostin?s sukakt?. Liepos 22 d. Ukalni? kaimo bendruomen?je vyko tradicinis kult?rinis

Skaityti daugiau

Dainuokim, auktai?iai, dainuokim, emai?iai (0)

Pra?jus vasaros kaitrai, su vos juntamu rudens atsid?s?jimu rugpj??io penkt?j? udainavo emai?iai. Pritariant muzikos akordams, dainavo ir auktai?iai. T? dien? vyko penktoji Respublikin? kaimo kapel? vent?, kartu Norg?l? kaimo bendruomen?

Skaityti daugiau

U Raseini?, ant Dubysos, yr?si kaimo bendruomen?s visos (1)

Taip galima perfrazuoti Maironio eiles (,,U Raseini?, ant Dubysos), kai Raseini? rajono kaim? s?junga ir VVG ,,Raseini? krato bendrija sureng? jau tradicin? plaukim? baidar?mis Dubysos sl?niais marrutu Pakaln?s sodybaLaktingalos poilsiaviet?.

Skaityti daugiau

Aitvar? vent? Girkalnyje (0)

Jei paleis?iau iandien aitvar?, ar toli jis skrist?, k? net?? Senov?je aitvarai nedavo g?rybes: gr?dus arba pinigus. O iandien? Skrajoja aitvarai padebesiais lyg pranedami inias, kuri? sulauk? b?name laimingi mes.

Skaityti daugiau

Mokini? vasaros stovykla Nuotykis gamtoje (su knyga) (0)

Rugpj??io 711 dienomis Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje vyko vaik? vasaros stovykla. Projekt? reng? ir ?gyvendino pradini? klasi? mokytojos ir bibliotekinink?s. Pasirinkta gamtos painimo kryptis, ta?iau stovyklos veiklose skirta laiko

Skaityti daugiau

Kod?l mes r?kome? (0)

Remiantis moksliniais tyrimais, r?kymas daniausiai tampa ?pro?iu dar paauglyst?je. Kuo jaunesnio amiaus pradedama r?kyti, tuo didesn? tikimyb?, kad asmuo taps priklausomas nuo nikotino.

Apie tai, kas tai lemia ir kod?l

Skaityti daugiau

Pasimatymas okyje (0)

Keliaujantis linijini? oki? festivalis ,,Pasimatymas okyje 2023 m. Raudon?je liepos 30 d. sujung? 12 kolektyv? i visos Lietuvos. Net 160 ok?j? kartu oko 10 linijini? oki?. Kolektyvus sukviet? choreograf? ir

Skaityti daugiau

Atverkime duris vasarai Kalnuj? bibliotekoje (0)

Antrus metus Kalnuj? biblioteka prisijung? prie vietimo ir mokslo ministerijos iniciatyvos Atverkime duris vasarai ir kviet? mauosius kalnujikius ? literat?rinius labirintus. Pirmiausia skaitytojai buvo pakviesti ? literat?rinius labirintus pievoje. Pilna

Skaityti daugiau

Skaitymo i?kis Vasara su knyga kvie?ia atrasti knygas, kurios (pa)tinka (0)

Skaitymas tau tinka! i? met? ?kiu tikina Lietuvos apskri?i? ir savivaldybi? vieosios bibliotekos, ir v?l skelbian?ios kasmetin?, jau atunt?j?, skaitymo i?k? Vasara su knyga.
At?jus vasarai diaugiam?s saul?s spinduliais, gyvename diugiomis

Skaityti daugiau

Kaim? bendruomen? Bertekiai tapo Vidaus reikal? ministerijos konkurso nugal?toja (0)

Liepos pabaigoje Vilniuje vidaus reikal? ministr? Agn? Bilotait? apdovanojo nusikaltim? prevencijos konkurso nugal?tojus. Pirmoji vieta atiteko Utenos vietimo centrui u projekt? Iekojimai ir atradimai ir Raseini? rajono kaim? bendruomenei Bertekiai

Skaityti daugiau