Aktualijos

eim? futbolo vent? keliauja po Lietuvos istorini? asmenybi? gimtines (0)

eim? futbolo vent? Vieninga eima organizuojama nuo 2010 met?, ji vis? laik? vykdavo futbolo stadione, aiktyne, maniee. Ta?iau nuo 2019 met? eim? futbolo vent? prad?jo keliauti po ?vairias Lietuvos istorines

Skaityti daugiau

ven?iantis Kaunas pakviestas ? 770-?j? gimtadien?! (0)

Gegu?s 2628 dienomis Kaunas kviet? po atviru dangumi v?sti 615-?j?
miesto gimtadien?. Miestas tris dienas trukus? gimtadien? pasitiko ?kiu Kaunas m?s? praeities ateitis. vent? lyd?jo gausi rengini? programa ir maiesiems, ir

Skaityti daugiau

Kvie?ia XI tarptautinis folkloro festivalis A padain?siu dain? dainel? (0)

Birelio 10 d. 14 val. Kanop?n? kaime, Vidukl?s seni?nijoje, Simono Stanevi?iaus gimtin?je, vyks folkloro vent?, skamb?s ?vairi? Lietuvos region? folkloras, vyks sve?i? i Latvijos pasirodymas.
? festival? atvyksta kaimyn? i Kraki?

Skaityti daugiau

To Butkik?je dar nebuvo (1)

Butkik?je koncertavo Bambergo universiteto kamerinis orkestras. is orkestras atvyko ? Lietuv? i Vokietijos ir sureng? 4 koncertus (Vilniuje, Kaune, Veliuonoje ir Butkik?je). Programoje skamb?jo V. A. Mocarto,
F. Medelsono, J. Nerudos,
K.

Skaityti daugiau

Kaimyn? suktinis Didiuliuose (0)

Lietuvi? liaudies imintis sako, kad gimin? u mylios, o kaimynas u tvoros. inoma, visuomet yra iim?i?, ta?iau niekas nepaneigs, kad su mon?mis, kurie gyvena alia per gatv?, per kiem? ar

Skaityti daugiau

Poezijos ir muzikos vakaras (0)

Sakoma, kad poezija tai muzika sielai. O gal tai sielos muzika? Juk eil?s gimsta i sielos gelmi?, o poezija ir muzika kartu sutelkia mog?, neiblako, palengvina akistatos su savimi

Skaityti daugiau

Tarptautinis Poezijos pavasaris 2023 nuskamb?jo Raseini? krate (0)

Ariogaloje ir Betygaloje jau antr? kart? nut?p? tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris paukt?. is jaukus renginys tarsi simbolin? dovana Ariogalos ir Betygalos 770-me?io proga.
Pirmieji poezijos skaitymai vyko Betygalos

Skaityti daugiau

Popiet? su meil?s roman? raytoja Lavisa Spell (0)

Gegu?s 26 dien? ? Katauski? bibliotek? rinkosi lankytojai susitikti su meil?s roman? raytoja Aukse iugdiniene (slapyvardiu Lavisa Spell) ir igirsti, pamatyti, paklausyti naujausios knygos Reg?toja pristatymo.
Atvykus meil?s roman? autorei ?

Skaityti daugiau

TAU spie?ius Gers ?iesas Kelmie (0)

Kelm? sukviet? bendraamius ir bendramin?ius ? Tre?iojo amiaus universiteto (TAU) spie?i? Geras ?iesas Kelmie. Oficialiai sveikinom?s, kalb?jome. Tada kiekvienas pasirinkome po vien? studij? i 16 pasi?lyt?. Studij? vadovai pasisteng?, kad

Skaityti daugiau

STEAM projektas Raseiniams 770 (0)

Vienas svarbiausi? i? met? ?vyki? Raseini? miesto 770-asis gimtadienis. Nor?dami ?prasminti i? grai? sukakt?, Raseini? lopelio-darelio Saulut? ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaikai gegu?s 229 dienomis dalyvavo k?rybiniame projekte Raseiniams 770.

Skaityti daugiau