Aktualijos

Vaik? Velyk?l?s Sujaini? bibliotekoje (0)

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Sujaini? filiale balandio m?nes? bibliotekos maieji lankytojai ir sve?iai paraginti bibliotekinink?s Danelijos nusprend? dalyvauti jau tradicija tapusiame Vaik? Velyk?li? konkurse, kur? organizuoja labdaros ir paramos

Skaityti daugiau

Sportin?s Velyk?l?s iluvoje (0)

Balandio 14 d. neini margu?iais iluvikiai susirinkome miestelio gimnazijos stadione. Kaip ir kasmet, vent?me ma?sias Velyk?les: ridenome margu?ius, vaikai ir suaugusieji j?gas iband? taiklumo, judrumo rungtyse, atliko iluvos bibliotekinink?s Jelenos

Skaityti daugiau

K?rybikas laisvalaikis Sujainiuose (0)

Velykos tai gamtos atbudimo ir prisik?limo vent?. Sujaini? moter? darb?i?j? rank? b?relis penktadienio popiet? rinkosi ? usi?mimus vyko dekoracij? ant odos k?rimas.
Darb?i?j? rank? b?relio pamok?les veda Janina iuipien?.

Skaityti daugiau

Kaip gera pab?ti kartu (0)

Po Velyk? Lietuvos pensinink? s?jungos (LPS) Bo?iai Raseini? bendrijos nariai rinkosi ? Ne?gali?j? dienos centr?. Prisijung? centro darbuotojai ir kiti jo lankytojai.
Pirmoje renginio dalyje istorikas, ?staigos Atrask Raseinius direktorius Arnas

Skaityti daugiau

Jaunieji menininkai sprend? ekologines problemas (1)

Tarptautin? aeronautikos federacija (FAI) pieini? konkurs? organizuoja nuo 1986 met?. Nacionalin? tur? m?s? alyje jau nebe pirmus metus bendradarbiaudamas su Lietuvos aeroklubu rengia Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras. i? met?

Skaityti daugiau

Marcelijui Teodorui Martinai?iui atminti (0)

Raseini? kratas, Paserben?io kaimas, alia esantys Kalnujai ir poetas, eseistas, vert?jas, Nacionalin?s premijos laureatas Marcelijus Teodoras Martinaitis taip ir liko neatsiejami vis? ymaus kratie?io gyvenim?. I ?ia jis s?m?si ?kv?pimo

Skaityti daugiau

Etnom?nuo Ar pa?sti Lietuvos etnografinius regionus? (0)

Kovo m?nes? Raseini? specialiosios mokyklos bendruomen? keliavo po Lietuvos etnografinius regionus: Auktaitij?, emaitij?, Suvalkij?, Dz?kij? ir Ma?j? Lietuv?. Atskiros etnografin?s sritys viena nuo kitos skiriasi vietos gyventoj? kalbos ypatumais, vyraujan?iomis

Skaityti daugiau

Pianist? konkursas aki? rajono meno mokykloje (0)

Balandio 1 dien? aki? rajono meno mokykloje vyko ketvirtasis jaun?j? pianist? konkursas. J? s?kmingai organizavo aunus mokytoj? organizacinis kolektyvas: Jurgita Melnik (konkurso meno vadov?), Daiva Martinaitien? ir Dordana Gurskyt?.

Skaityti daugiau

Sve?iavosi vaikik? knyg? autorius, dailininkas Dainius ukys (0)

Balandio 4 d. Girkalnio biblioteka pakviet? mokinius ? edukacin? usi?mim?, j? ved? vaikik? knygeli? raytojas ir iliustratorius Dainius ukys.
Raytojas iliustravo dvideimt kit? autori? knygeli?, pats yra para?s atuonias knygeles, jos

Skaityti daugiau

Pieno gamintojai jau gali teikti paraikas valstyb?s paramai gauti (0)

8 mln. eur? siekian?i? nacionalin? param? gal?s gauti 9 i 10 alies pieno gamintoj?. Raseini? rajone reikalavimus paramai gauti atitinka 532 pieno gamintojai, o tai yra 95 proc. nuo bendro

Skaityti daugiau