Aktualijos

Advento dirbtuv?s iluvoje (0)

Maais ingsniais ?sib?g?jus adventui neretai net nepastebime, kaip ateina vent?s, kai skubame ? bany?i? ?sigyti kal?dai?i? K??i? stalui, prie kurio s?sime su visa eima. Nepastebime, kaip ?sisukame ? nam? ruoos

Skaityti daugiau

Varp? istorijos ekspozicija emygalos dvare (0)

Galimyb? ?gyvendinti svajon?, tai kas gyvenim? daro ?dom?, sak? Paulo Cueblo. Isipild? dar viena mano puosel?ta svajon?. Sakoma, kad mogus be svajoni? tarsi sakalas be sparn?. Svajon?s pildosi, tik reikia

Skaityti daugiau

okio ?lsmas (0)

Nuo ankstyvo lapkri?io 23-iosios ryto Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijoje i ?vairiausi? Lietuvos viet? rinkosi ok?jai ? respublikin? 14 klasi? mokini? oki? konkurs?-festival? okio ?lsmas 2022. Renginio iniciator? ir organizator? Neringa

Skaityti daugiau

Viktorina Kad odis neverkt? (0)

Lapkri?io 17 d. iluvos gimnazijoje vyko Respublikos bendrojo ugdymo mokykl? pradini? (3, 4) klasi? mokini? lietuvi? kalbos viktorina Kad odis neverkt?, j? organizavo iluvos gimnazija ir Raseini? rajono vietimo pagalbos

Skaityti daugiau

Pramediaviki? vakaron? Po rudens darb? (0)

Geri darbai turi b?ti ?vertinti, mon?s pagiriami, jiems pad?kojama. Pramediavos kaim? bendruomen?je yra daug darb?i? moni?, kuriems, airi? raytojo Oskaro Vaildo odiais tariant, nieko neveikti pasibais?tinai sunkus darbas.
Tad lapkri?io 19

Skaityti daugiau

iluvoje skaitome: Pawel Krupa Op Ipaintis kaip ant delno (0)

iluvos piligrim? centre nuo pat ?steigimo veikia nedidelis knygynas. i vieta ypatinga tuo, kad knygos skaitytojams renkamos pagal kriterijus, neb?dingus madai, tendencijoms ar naujumui. Knygos kruop?iai atrenkamos konsultuojantis su leidyklomis,

Skaityti daugiau

Akcija Padovanok knyg? kaimo bibliotekai ir iuolaikin? knygneyst? (1)

Spalio m?nes? Lietuvoje vyko akcija Padovanok knyg? kaimo bibliotekai. J? organizavo Meil?s roman? myl?toj? (MRM) klubas, vienijantis meil?s romanus raan?ias raytojas.
Klubo administrator? Elita Vil?inskait?-Lahm, apsilankiusi savo krato Kupikio rajono Salamies?io

Skaityti daugiau

Plunksna ir knyga (0)

Darganot? lapkri?io 11 dienos popiet? ? Katauski? bibliotek? rinkosi sve?iai: Raseini? Marcelijaus Martinai?io Vieosios bibliotekos vyriausioji metodinink? Virginija Mieinien?, Ariogalos mirus vokalinis ansamblis Radasta su vadove Renata Aleksiejiene, skaitovai Birut?

Skaityti daugiau

B?k saugus ir matomas (0)

Lapkri?io 14 d. vyko saugaus eismo akcija B?k saugus ir matomas. Joje dalyvavo Raseini? rajono policijos bendruomen?s pareig?nai Darius Jonaitis ir Giedr? Deveikien?, Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuro specialist?

Skaityti daugiau

iaur?s ali? bibliotek? savait? (0)

iaur?s ali? literat?ros savait? yra iaur?s ali? asociacij? Norden s?jungos jau tre?i? deimtmet? vykdomas kult?ros projektas, skirtas skaitymui skatinti, garsiniam skaitymui ir pasakojamajai tradicijai puosel?ti ir pain?iai su iaur?s ali?

Skaityti daugiau