Aktualijos

Sporto renginiai G?luvoje (0)

2013-ieji Sveikatingumo metai, tod?l tradicin? G?luvos vasaros vent? ant Birut?s piliakalnio nutar?me papildyti sportiniais renginiais: krepinio turnyru, b?gimo varybomis, virv?s traukimo, rankos lenkimo rungtimis.
Vasaros krepinio turnyras G?luvos kaimo bendruomen?s

Skaityti daugiau

Vaik? komand? tinklinio turnyras (0)

Vykdydami nepilname?i? teis?s paeidim? prevencij?, gerindami j? uimtum? vasaros atostog? metu bei skatindami usiimti turininga bei prasminga veikla, propaguodami sveik? ir aktyv? gyvenimo b?d?, siekdami ugdyti tinkamo elgesio visuomen?je normas,

Skaityti daugiau

G?luvikiai pamin?jo Valstyb?s dien? (0)

G?luvos kaimo bendruomen? pamin?jo Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo dien?. Gana ne?prastoje vietoje, G?luvos papl?dimyje prie nuostabios Dubysos up?s, devint? valand? vakaro kartu su poilsiautojais sugiedojome Lietuvos himn?. O poilsiautoj? ities

Skaityti daugiau

Mano gimtoji alis (0)

Liepos 5 dien? Berteki? bibliotekoje vyko viktorina vaikams Mano gimtoji alis, skirta liepos 6-ajai Valstyb?s dienai pamin?ti.
Dalyviai buvo suskirstyti ? dvi grupes: pradinuk? ir vyresni?j? mokini?.
Viktorinos metu vaikai

Skaityti daugiau

Paprasti principai patikimos gair?s gyvenimo kelyje (1)

Konfucijus yra pasak?s: Dirbk m?gstam? darb? ir nedirbsi n? vienos dienos Ir tikrai, malonu daryti tai, k? inai geriausiai. Vadovaudama Maslauskiki? mal?no isaugojimo fondui, jau?iuosi patenkinta savo veikla ir rezultatais.

Skaityti daugiau

Turininga stovykla Senoli? takais (0)

Raseini? vaik? globos namuose vyko vaik? vasaros poilsio stovykla Senoli? takais. Joje netr?ko informacijos apie Raseini? krat?, ygi?, ?vairi? edukacini? usi?mim?. Stovyklos metu buvo puosel?jamos tautos tradicin?s vertyb?s, atsivelgiama ?

Skaityti daugiau

Vosilikyje praapo 200 para?? (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Vosilikio gyventojai pastarosiomis dienomis bando inarplioti paini? istorij?: kas atsitiko su j? surinktais keliais imtais para?? Ar jie praapo? Ar tiesiog buvo panaudoti neefektyviai? O gal tapo politik? manipuliacijos

Skaityti daugiau

Girkalnyje sklando nerimas (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Netoli Girkalnio em?s turintys savininkai pasijuto nesaug?s: jie sulauk? laik? ir kvietim? susitikti d?l em?s rib? patikslinimo. Susitikimui ne?vykus, savininkus ap?m? nerimas pasklido gandai, kad j? em?je ketinama

Skaityti daugiau

Po antklode R. A?as su J. Kenstavi?iumi (13)

Deja, svarb?s dalykai Raseini? rajone daromi po stalu, toki? fraz? rajono Tarybos pos?dyje itar? V. Kuzmarskis. Sunku ?sivaizduoti, kaip po stalu b?t? ?manoma padaryti koki? nors svarbi? darb?. Ne?gud?s

Skaityti daugiau

Tradicin? vasaros sporto vent? Lenkeliuose (0)

Birelio 22 d. Lenkeli? kaimo bendruomen?je vyko vasaros sporto vent?. Saul?t? popiet? prie bendruomen?s nam? susirinko b?rys ma? ir dideli? sporto aistruoli?, kurie aktyviai registravosi, nor?dami dalyvauti savo m?giamose sporto

Skaityti daugiau