Aktualijos

Lietuvos ma? miesteli? krepinio lyga (0)

S?kmingai Lietuvos ma? miesteli? krepinio lygos varybose kovoja Vidukl?s Vidukel?s komanda. aisdama namuose Vidukel?, palaikoma gausiai susirinkusi? i?rov?, 11164 ?veik? Akademijos (Kauno r.) ekip?. Takus Vidukelei peln?: T. Beiys

Skaityti daugiau

Prenumeratoriams net 442 prizai (0)

Gruodio 30-osios vakare rajono gyventojai apgul? ydruosius ekranus steb?jo Raseini? krato televizij?, per kuri? tiesiogiai buvo transliuojamas Alio, Raseini? prenumeratos loterijos finalas. Itikimiesiems savaitra?io skaitytojams kniet?jo suinoti: o gal nusiypsos

Skaityti daugiau

Alio, Raseini? dailininkas (0)

ar?nas BARKAUSKAS
Ne vien? ledo skulpt?r? suk?r?s Alio, Raseini? dailininkas Donatas Mockus ir i? ilt? iem? rado galimyb? padirb?ti su ledu. Ta?iau jam teko ?veikti beveik 12 t?kst. kilometr? atstum? iki

Skaityti daugiau

Pernyk?iai tarybos sprendimai (5)

Kristina BENDI?T?
Paskutin?j? pra?jusi? met? m?nes? Raseini? r. savivaldyb?s taryba pos?diavo por? kart?, abu pos?diai buvo savotikai iskirtiniai ir ventiki. Savivaldyb?s erdv?s ?r?jo kal?din?mis puokt?mis, kuriose puikavosi meistrikai ?komponuoti m?lyni ir

Skaityti daugiau

Kaip igyti alkoholiko monai? (4)

Ilona PETROEVI?IEN?
Pra?jusiais metais viename i straipsni? kalb?jome apie alkoholizm?, apie jo prieastis ir galimyb? sveikti. iame straipsnyje norime atsigr?ti ? eim?, nes b?tent ?ia vyksta kasdieninio gyvenimo dramos, alojan?ios jos

Skaityti daugiau

Kal?dinis sportas (0)

V? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centro sveikatingumo organizator? I. Perminien? gruodio 21 d. sukviet? ? tradicin? kal?din? turnyr?. Susirinko nemaai centro sporto aistruoli?, atvyko stipri komanda i V? Protikai

Skaityti daugiau

Mano Ariogala (0)

S?kmingas ariogaliki? startas K?daini? regiono sal?s futbolo turnyre
Aivaras TERVIDIS
2011-12-13 startavo K?daini? regiono sal?s futbolo turnyras, kuriame dalyvavo ir m?s? rajono komanda FK Ariogalos vienyb? (sudaryta i Ariogalos vienyb?s nari?

Skaityti daugiau

K? padar?t vienam i maiausi?j? broli? padar?te man (0)

Stanislava TIJ?NAITIEN?
Apie Dievo meil?, T?vyn?, tarnyst? mogui kalbiname Jo Ekscelencij? Kauno Arkivyskup? Metropolit? Sigit? Tamkevi?i?, raseiniki? meiliai vadinam? M?s? vyskup?liu .

Skaityti daugiau

Policijos pareig?nai ?sikurs atnaujintame pastate (1)

Gruodio 15 d. ikilmingai atidarytos naujos Raseini? rajono policijos komisariato patalpos. Specialiai pritaikytas pareig?n? darbui ir renovuotas antrasis Savivaldyb?s pastatas, dar kitaip gyventoj? vadinamas partkomas (adresas Maironio g. 7),

Skaityti daugiau

Kal?d? dovana svetimas vaikas? (0)

Ilona PETROEVI?IEN?
Art?jan?ios Kal?dos net didiausius nihilistus priver?ia iekoti viesos ir diaugsmo m?s? kasdienyb?je: strimgalviais puolame iekoti kal?dini? dovan?, taip tik?damiesi suteikti diaugsmo savo artimiesiems, arba sukame galv?, kokiais dar

Skaityti daugiau