Aktualijos

RKL kas mes? (0)

anas VITKUS
Pagreit? ?gauna 20122013 m. vyr? RKL (Regionin? krepinio lyga) sezonas. Kaunasi 27 komandos, suskirstytos ? du divizionus. A divizione rungiasi 14 komand?, tarp kuri? ir Raseini? Rasai. B divizion?

Skaityti daugiau

Mokykl? valgyklose patikrinimai (2)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Maos porcijos. Negardus maistas. Menkas pasirinkimas. Tokie priekaitai pastaruoju metu skriejo mokykl? valgykloms. Ar valgyklos nusipeln? pasmerkimo? Atsakymo ? ? klausim? iekojo Raseini? rajono maisto produkt? inspektoriai.
Gardumas ne

Skaityti daugiau

Kas pakeis R. A??? (3)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Raseini? rajono mero kabinete gali atsirasti naujas eimininkas. Tiesa, meras Remigijus A?as tvirtina dar nesirengiantis niekam uleisti savo vietos. Pasak jo, galimi poky?iai paaik?s kit? savait?, kai bus patvirtinti

Skaityti daugiau

Sportas (0)

Finalin?s kovos t?siasi!
anas VITKUS
T?siasi Savivaldyb?s taur?s finalinio ketverto vyr? krepinio varybos. Pirmieji ? aiktel? ib?go ,,Dairenos ir Vidukel?s sportininkai. Jie puikiai vieni kitus pa?sta, tad kova vyko be valgybos. Pirmame

Skaityti daugiau

Kej?n? piliakalnio pap?d?je gr?sminga ekologin? avarija (0)

Albinas STAKAUSKAS
albinas13@gmail.com
alia Kej?n? piliakalnio, netoli Ariogalos seni?nijos Milaai?i? gyvenviet?s, matosi kraupus vaizdas: riogso supjaustytos didiul?s metalin?s cisternos dalys, aplink telko neaikios kilm?s naftos produktai. Nuo pirmadienio ten tri?sia UAB ?rus

Skaityti daugiau

Finansiniai vampyrai beso?iai (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Nors apie suk?i? klastas ino kiekvienas, bet nuolat priblokia praneimai apie naujas aukas. Tai kelia nerim? policininkams. J? nuomone, suk?iai tobul?ja aukos ioplin?ja. Tod?l pareig?nai nutar? surengti akcij?,

Skaityti daugiau

Sportas (0)

Vidukl?s krepinio lyga
Jau daug met? Vidukl?je gyvuoja krepinio lyga. Varybas organizuoja krepinio entuziastas Donatas Baukys. iemet pirmenyb?se pareik? nor? dalyvauti 7 komandos: Gimnazija, Julisa-Gruzdik?, Veteranas, Smelt?, Kita svajoni? komanda, Lukn?,

Skaityti daugiau

Maio su rink?j? balsais m?sl?: sabotaas ar proto aptemimas? (1)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com
Maias su rink?j? balsais politikams atrodo kaip prikrauti aukso.D?l io turto Raseiniuose nenurimo kova net ir rinkimams pasibaigus. ? grumtynes teko ?sikiti ir policijai, kuri miesto centre sulaik? moteris

Skaityti daugiau

Rinkim? rezultatai: raseinikiai pasitiki Darbo partija ir socialdemokratais (1)

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com
Sekmadien? per Lietuv? prasiaut? Seimo rinkimai raseinikiams nepagail?jo staigmen?.Kaip ir tik?tasi, didiausio rink?j? pasitik?jimo sulauk? trys stipriausi kandidatai, ta?iau j? isid?stymo eilikumas rajon? valdan?ioms j?goms smog? tiesiai ? pairdius:

Skaityti daugiau

Senasis emaitis atsinaujina (1)

Aura NEIDERYT?
a.sneideryte@gmail.com
Miestas gra?ja, tampa tvarkingesnis ir jaukesnis, tad ir mes negalime atsilikti, sako UAB Senasis emaitis direktorius Vidmantas Karabinas. Beveik prie 20 met? ?kurta bendrov? ir prad?tos rekonstruoti prekyviet?s

Skaityti daugiau