Aktyvios veiklos su socialiniais partneriais

Versija spausdinimui

Ivykos turi labai didel? ?tak? vaik? vertybiniam ugdymui. Juk b?nant ne?prastoje ugdymosi aplinkoje atsiranda daugiau galimybi? pasireikti savarankikumui, bendradarbiavimui, empatijai, smalsumui. Tod?l labai diaug?m?s, kai Raseini? Rotary klubo nariai Raseini? specialiosios mokyklos mokinius pakviet? kartu vykti ? kaimo turizmo sodyb? Daugoduose. Mokinius lyd?jo mokytoja Laimut? Jurevi?ien? ir mokytojo pad?j?ja Laima Deikien?. Ivykos dalyviai linksmai leido laik?: nuoirdiai ir atvirai bendravo, api?r?jo naujus sodybos eksponatus, vain?josi elektromobiliu, aud? i pneumatinio ginklo, aid? tinklin? ir stalo tenis? ir, inoma, labai skaniai papietavo, nes mokyklos bi?iuliai vaiino keptomis derel?mis ir alykais. Smaguriai taip pat nebuvo nuskriausti netr?ko skanumyn? ir saldi? g?rim?.
Labai svarbi ugdomoji priemon? yra ivykos refleksija mokiniai pasidalino savo ?sp?diais ir pam?stymais: kur keliavo, k? mat?, k? suinojo, kas buvo ?domu ir nauja, kur gal?jo panaudoti savo turimas inias ir ?g?dius. Vaikai labai diaug?si, kad tai buvo pati smagiausia ivyka. U ias diugias akimirkas, u malon? bendravim?, u daugyb? ?domios informacijos jie d?koja Rotary klubo nariams Kostui Drung?lai, Daivai Lapkauskei, Raimondui Lapkauskui, Arminui Elijoiui, Almai Elijoienei, Vidmantui Laurynui ir sodybos eimininkams Redai ir Rosvaldui Kunickams.
Ivykos dalyviai ne tik turiningai praleido popiet?, bet ir gr?o ne tu?iomis su rotarie?i? dovanotu pripu?iamu vandens baseinu. Jo vandeniu bus galima atsigaivinti kartomis dienomis ne tik iki mokslo met? pabaigos, bet ir smagiai leidiant laik? vasaros stovykloje.
Laimut? Jurevi?ien?,
Raseini? specialiosios
mokyklos mokytoja

Komentarų nėra