Angelo paliesti

Versija spausdinimui

Gruodio 10 d. iluvoje vyko Raseini? Rotary klubo surengta gerumo ir paramos akcija Angelo paliesti. Renginyje dalyvavo iauli? Rotary klubo Saul?, Danijos Ikast, K?daini? klubo nariai, taip pat sve?iai i Gargd? ir Raseini?, o prie jo ?gyvendinimo prisid?jo ir Vilkavikio rotarie?iai.
Vakaras prasid?jo edukacija iluvos piligrim? informacijos centre, ji buvo skirta supaindinti sve?ius su iluvos istorija. V?liau aplankyta iluvos v?. Mergel?s Marijos Apsireikimo koply?ia ir iluvos bazilika. Bazilikoje vyko jaukus adventinis dainuojamosios poezijos koncertas. Atlik?jos Vilija Radvil? ir Kornelija Petkut? atliekamais savo k?riniais nepaliko abejing? ir rotarie?i?, ir gausiai ? koncert? susirinkusi? iluvos miestelio ir Raseini? rajono gyventoj?. Nors vakaras tarp alt? ventov?s m?r? nead?jo didel?s ilumos, ta?iau puikios ir dvasingos dainos ild? ne pras?iau u jauk? idin?. Anot parapijos klebono kunigo Erasto Murausko, kai net i 32 ab?c?l?s raidi? sud?t? odi? pritr?ksta jausmams ireikti, tam visikai pakanka septyni? nat?. ? koncert? Raseini? rajono gyventojams ir sve?iams dovanojo Raseini? Rotary klubas.
Po muzikinio vakaro restorane iluvos kar?na buvo suorganizuotas meno k?rini? aukcionas, jo tikslas penkiametei mergaitei Viltei, sergan?iai sunkia genetine liga ir negalin?iai savarankikai vaik?ioti, suteikti savarankiko jud?jimo diaugsm?. Raseini? Rotary klubas isik?l? tiksl? u aukciono l?as pagaminti specialiai Viltei skirtus ?tvarus, su kuriais ji gal?s vaik?ioti be kit? moni? pagalbos. Aukcionas buvo s?kmingas ir didioji Vilt?s viltis bus ?gyvendinta.
Adventas stebukl? metas ir svajon?s pildosi. Visi renginio dalyviai isine? po angel?, pagamint? Raseini? ne?gali?j? uimtumo centro k?rybini? dirbtuv?li? dalyvi?. Visi tapome paliesti angelo, ne veltui sakoma: A esu Kal?dos, jei dovanoju Kal?das kitam.
Silva Morkevi?ien?,
Raseini? Rotary klubo prezident?

Komentarų nėra