Antanas Vizbaras laukia teismo nutarties

Siųsti Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Balandžio 20 dieną vyko paskutinis teismo posėdis, kuriame buvęs Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys (prie mero Petro Vežbavičiaus dirbo mero padėjėju) Antanas Vizbaras bylinėjosi su tarybos nariu Vaidu Kuzmarskiu dėl garbės ir orumo įžeidimo.

Lemtinga frazė

Visa ši istorija prasidėjo pernai, dar prieš savivaldos rinkimų kampaniją. 2010 m. gruodžio 10 d. Raseinių televizijos transliuotoje tiesioginio eterio laidoje „Mūsų perversmininkai“, kurią vedė Aušra Sungailaitė, dalyvavo gerai Raseinių visuomenei žinomi žmonės, Savivaldybės tarybos nariai: Romaldas Zubiela, Vaidas Kuzmarskis, Liudas Kavaliauskas. Štai tuomet ir nuskambėjo lemtinga V. Kuzmarskio frazė, dėl kurios A. Vizbaras jam iškėlė ieškinį.
Einant 29-ajai laidos minutei, vedėja R. Zubielai pateikė žiūrovo klausimą, kuriame buvo prašoma įvardinti asmenį, esą sudariusį uždaromų mokyklų sąrašus. R. Zubiela atsakė, kad jis ne Švietimo skyriaus specialistas ir pasiūlė kreiptis į šio skyriaus vedėją A. Milašauską. Tuomet jį papildė V. Kuzmarskis, pasakęs: „Mes per tą visą kadenciją dirbdami Savivaldybėje labai gerai pastebėjome,kad turime tokį žmogų – Antaną Vizbarą. Jis teigia, kad švietimo klausimus labai gerai išmano. Ir tokius sąrašus pas mus tiktai vienas asmuo galėjo sudaryti. Mano manymu… Čia mano nuomonė, tai tiktai Antanas Vizbaras galėjo tokius sąrašus sudaryti“.
Pasak A. Vizbaro, dėl viešojoje erdvėje išsakyto šio pasisakymo jis patyręs didelę moralinę žalą. Ją A. Vizbaras įvertino 50 tūkst. litų.

Teismo posėdis

Posėdis, kuriam vadovavo Raseinių rajono apylinkės teismo pirmininkė Vidutė Micevičienė, užsitęsė apie dvi valandas. Teisme dalyvavo ieškovas Antanas Vizbaras, atsakovas Vaidas Kuzmarskis bei liudininkai: tarybos nariai Romaldas Zubiela ir Gitana Rašimienė bei VšĮ „Raseinių krašto televizija“ direktorė Aušra Sungailaitė.
Dėl pateisinamos priežasties negalėjo dalyvauti liudininkas Artūras Milašauskas. Jau nuo pat pirmųjų posėdžio akimirkų buvo galima pastebėti, kad A. Vizbaras teime jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Jis tiesiog klausimų lavina apipylė liudininkus, o po to ir atsakovą. Vienas ieškovo pateiktas klausimas nelietė bylos esmės, todėl teisėja jį nutraukė ir paaiškino, kad liudininkas gali į jį neatsakyti. A. Vizbaras taip pat paprašė prie bylos pridėti papildomą medžiagą –vieną iš Savivaldybės tarybos sprendimų dėl švietimo įstaigų veiklos.
Baigiamojoje kalboje A. Vizbaras pažymėjo, kad V. Kuzmarskio pasisakymas per vietinę televiziją pakenkė jo įvaizdžiui, kad praėjus savaitei po šios laidos jis buvo atleistas iš darbo, kad jam, kaip val-stybės tarnautojui ir viešam asmeniui, buvo padaryta neturtinė žala. Ieškovas pabrėžė, kad jis niekada neteikė sprendimų dėl mokyklų, o V. Kuzmarskis jo net neatsiprašęs, nors ir turėjo tam laiko. Po to A. Vizbaras pacitavo įstatymo straipsnį, kuris sako: „Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita.“ Ieškovas paprašė teismo ieškinį patenkinti – tai yra pripažinti jį byloje nukentėjusiuoju, priteisti iš Vaido Kuzmarskio 50 tūkst. litų ir teismo išlaidas.Vėliau kalbėjo V. Kuzmarskis. Atsakovas pažymėjo, jog pareikšto kaltinimo nepripažįsta, jis nepadaręs nusikaltimo ir prašo, kad byla būtų nutraukta. Atsakovas paaiškino, jog tai buvusi tik jo, kaip politiko, nuomonė – jis pavartojęs žodį „manau“, o teisę reikšti savo nuomonę garantuoja Konstitucija. Baigdamas V. Kuzmarskis pasakė, kad nuoširdžiai gailisi, jei šioje laidoje įžeidė A. Vizbarą.

Advokatų moralas

Advokatų teigimu, dabar bene mažiausia prašoma suma už sumenkintą garbę yra 50 tūkst. litų.Tačiau už pažemintą garbę ir orumą teismai dažniausiai neskiria tūkstančių. Kaip bus šį kartą?  Sunku pasakyti, nes abu – ir ieškovas, ir atsakovas – ne iš kelmo spirti. Praeityje A. Vizbaras ne kartą turėjo tokio pobūdžio bylų, kurių metu, tiesą sakant, ne visada būdavo patenkinamos jo pretenzijos. Galutinis teismo verdiktas bus paskelbtas jau rytoj – balandžio 29 d. Apie jį informuosime kitame
laikraščio numeryje.

Komentarų nėra