Antanas Vizbaras nusimetė kaukę

Siųsti Versija spausdinimui

Raseinių rajono mero padėjėjas Antanas Vizbaras mėgsta pabrėžti esąs pavyzdingas katalikas ir katalikybės tradicijų puoselėtojas.  Tačiau tai gali būti tik kaukė, kuria viešumoje noriai puikuojasi šventeivos ir fariziejai.

„Alio, Raseiniai“ redakcija įsitikino, kad A.Vizbaras lengva ranka gali sulaužyti aštuntąjį Dievo įsakymą „Nekalbėk netiesos“.

Biblijoje kalbama apie veidmainišką požiūrį, kai kito akyse įžvelgiamas krislas, o savojoje nepastebimas net rąstas. Panašiai nutiko ir A.Vizbarui, kuris bandė surasti krislą savaitraščio publikacijoje „Keli žodžiai apie švietimo reformą“, bet paaiškėjo, kad pats nešiojasi rąstą. Kitaip tariant, mero padėjėjas demaskavo pats save. Su tuo „rąstu“ (o iš tiesų raštu) ir norime supažindinti skaitytojus.

A.Vizbaro ,,Alio, Raseiniai“ redaktoriui atsiųstame rašte reikalaujama pirmajame laikraščio puslapyje ne vėliau kaip per dvi savaites paneigti, anot A.Vizbaro, žurnalistės sukurtus teiginius, kurie žemina jo garbę, orumą ir reputaciją.

Reikalaujama paneigti „Kalno“ mokyklos bendruomenę papiktinusius teiginius: „Ar čia didelis atradimas „Kalno“ mokykla? O kodėl ne „Pakalnės“, kodėl ne „Prieškalnio“, „Įkalnio“, „Pienės“, „Kvapnioji“, „Smirdžiamoji?“

Kad tokius teiginius A.Vizbaras iš tiesų pasakė, skaitytojai gali įsitikinti atsivertę internetinį portalą alioraseiniai.lt  ir patys pasiklausyti A.Vizbaro balso. Kitaip tariant, A.Vizbaras bando paneigti savo pasakytus žodžius ir melagingai tvirtina, kad publikacijoje esančios frazės neatitinka tikrovės.

A.Vizbarui užkliuvo ir pažodžiui pacituota Raseinių raj. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto Jono Tamošaičio frazė, kad švietimo reikalų neturėtų spręsti žmogus be jokio išsilavinimo.

Nors frazėje neįvardijamas joks konkretus asmuo, A.Vizbaras šį teiginį kažkodėl pasiskyrė sau ir savo rašte ėmė įrodinėti savo kompetenciją, sugebėjimus ir didžiuotis aukštų pareigūnų įvertinimais.

Redakcija pripažins J.Tamošaičio teiginį neatitinkančiu tikrovės tik tokiu atveju, jei  redaktoriui bus pateiktas paties J.Tamošaičio patvirtinimas, kad kalbėdamas apie ,,žmogų be jokio išsilavinimo“, jis omenyje turėjo būtent Antaną Vizbarą.

Tačiau įrodinėdamas savo kompetenciją, A.Vizbaras ir vėl prasilenkė su tiesa. Redakcijos žiniomis, A.Vizbaras 1976m. įgijo aukštesnįjį  išsilavinimą; nėra jokių duomenų, kad jo aukštesnysis kada nors buvo perkvalifikuotas į aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Šiuo atveju patikimiausias A.Vizbaro išsilavinimo įrodymas būtų iš Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktas išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Savaitraščio ,,Alio, Raseiniai“ redaktorius Paulius Sendrauskas

2 Komentarai

  1. Nesvarbu

    2011-02-10 16:05

    Jis asils yra….

  2. vvv

    2012-10-13 20:41

    Žurnalistai privalo gerbti kiekvieną žmogų ir tai, jog jų parduodamas produktas tuo perkamesnis, kuo jis labiau neigiamesnis, neturėtų žeminti vieno ar kito asmens orumo. Gerbiu p. A. Vizbarą už jo drasą ir gebėjimą išsakyti teisybę. Jeigu šis asmuo neturėtų jokio autoriteto, koks tikslas būtų dėti visas pastangas, kad išjuokti ar pažeminti jį visų piliečių akyse. Juk kartais ir žurnalistai turi prisiimti atsakomybę už dezinformaciją.