Apgintai laisvei – 30

[1]Su mumis, tarp mūsų gyvena tie žmonės, kurie tūkstančiais užtvindė Sąjūdžio mitingus ir, svarbiausia, rinkosi prie tų respublikos pastatų, kuriuose vykstantis darbas garantavo atsikūrusios laisvos valstybės funkcionavimą. Stovėjo beginkliai, pasiryžę tik vienybe ir dvasios galia apginti tautos apsisprendimą gyventi laisvėje. Mes esame tie, kuriems tenka didžioji privilegija gyventi toje realybėje, kuri XX a. antrosios pusės kartoms atrodė siekiamybė, verta aukščiausios kainos – gyvybės. Rūsti lemtis pasirinko… Jų vardus kasmet ištariame Sausio 13-ąją. Neištariame nežinomų vardų tų, kurie su pasirinktaisiais buvo kartu. Iš jų daug kas buvo sužeistas, gyvenimai suluošinti. Daug yra tarp mūsų tų, virš kurių gyvybių tada sklendė juodas mirties angelas, bet neužkabino savo stingdančiu sparnu. Mes visi žinome, kokia kaina paženklinta ši diena…
Šiemet į tą dieną ateiname irgi didelės grėsmės akivaizdoje, kai reikalingi panašaus lygmens pilietiškumas ir atsakomybė. Vidinių išteklių reikalaujama mažiau, bet atsakomybės už savo elgseną – dar didesnės. Iš tikrųjų į šiandienos kovą ir gynybą esame pašauktas kiekvienas be išimties. Todėl gausiai nesiburiame į Laisvės gynėjų dienos minėjimą. Nemakščių seniūnijos aikštėje raiški meninė instaliacija ,,Auginkime Laisvę“, turininga daina jau sausio 12-osios vakarą praeivį  sustabdė prisiminti ir susimąstyti. Ši akcija persikėlė į sausio 13-ąją. Ryte tradiciškai tamsiuose languose sužibo atminties liepsnelės. Seniūnas Remigijus Laugalis ir Nemakščių bendruomenės santalkos pirmininkė Regina Pratašienė padėjo gėles ir uždegė žvakutes miestelyje prie paminklinio akmens 1919–1920 metų kovotojams nemakštiškiams atminti, prie kryžiaus žuvusiems už Lietuvos Laisvę.  Su ta pačia užduotimi nuvyko prie monumento [2]Kryžkalnyje. RRKC Nemakščiuose feisbuko puslapyje buvo rodomas vaizdo montažas ,,Visada esame ir būsime dėkingi Laisvės gynėjams už naują Lietuvos istorinį kelią“. Čia surinktos vaikų atsiųstos nuotraukos, užfiksavusios šių ir ankstesnių metų laisvės gynėjų pagerbimą. Tokios veiklos sumanytojai yra RRKC Nemakščiuose darbuotojai, seniūnas R.Laugalis, menines idėjas padedanti realizuoti  Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos dailės mokytoja Irena Kliknienė ir Raseinių rajono kultūros centro šviesos operatorius Nerijus Guntarskis.
Žmogaus būtis žemėje tuo ir dramatiška, kad veržliam gyvybės tarpsmui nuolat priešinasi griaunanti jėga. Todėl sustiprinkime vienas kitą tikėjimu, kad šiuo metu nematomą, bet labai stiprų priešą anksčiau ar vėliau įveiksime. Ir tada džiugesnės bus dienos auginant mūsų laisvę. Nuėję svarbų etapą per 30 metų, matome būsimo laiko viltingą perspektyvą.

Živilė Lembutienė,
RRKC Nemakščiuose choreografė

****************

[3]Raseinių rajono kultūros centras Sujainiuose prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13 d. 8 val. dešimčiai minučių languose uždegėme žvakutes ir prisiminėme 1991 metų sausį, kai vienybės ir laisvės siekio vedami Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tai puiki proga parodyti sau ir visam pasauliui, kad ir šiandieną esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.
Minint šią visiems ypatingą datą Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose, Paliepių seniūnijos, Sujainių kaimų bendruomenės ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Sujainių filialo pastatų languose sužydėjo neužmirštuolės žiedai – jie simbolizavo prieš 30 metų iškovotą laisvę.
Sausio 12 ir 13 d. Raseinių rajono kultūros centro Sujainiuose pastato languose buvo rodomi Sausio 13-osios vaizdo prisiminimai „Laisvė“.
Rita Visockienė,
RRKC Sujainiuose kultūrinių renginių organizatorė

******************

[4]Kasmet Sausio 13-ąją prisimename savo tautos didvyrius, žuvusius už Tėvynės laisvę. Jie, kaip tie paukščiai, nors ir žuvę, kviečia, moko mus kovoti už gimtinės laisvę.
Šiais metais minime Sausio įvykių Lietuvoje 30-metį. Pasaulyje siaučiant koronaviruso pandemijai, negalėjome susirinkti prie degančių laisvės laužų dainuoti patriotinių dainų, tačiau šios datos nepamiršome.
Sausio 12 ir 13 d. Viduklės miestelio gyventojai RRKC Viduklėje pastato languose galėjo matyti Sausio 13-osios vaizdo projekciją „Laisvė“. Tądien RRKC Viduklėje darbuotojos jungėsi į akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, įstaigos languose uždegdamos vienybės, pergalės ir atminties žvakutes. Žvakučių šviesa ir neužmirštuolių žiedai priminė, kad tie keturiolika didvyrių, žuvusių prie Vilniaus televizijos bokšto, Seimo rūmų, neužmiršti, kad jų auka mus šaukia ginti savo šalies laisvę, mylėti savo Tėvynę.
Gerda Lapinskaitė, RRKC Viduklėje mėgėjų meno kolektyvų vadovė