Aptarta „Raseinių Bočių bendrijos“ veikla

Versija spausdinimui

Kovo 7 dieną į Raseinių miesto seniūniją aptarti 2023 metų veiklos rinkosi „Raseinių Bočių bendrijos“ nariai. Į susirinkimą buvo pakviesti vicemeras Mingaudas Tamaliūnas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Loreta Laugalienė ir miesto seniūnas Artūras Milašauskas.
Bendrijos pirmininkė Dalytė Raudonienė pristatė 2023 metų veiklos ataskaitą. Ji pažymėjo, kad šiuo metu bendrijoje yra 94 nariai, metų pradžioje buvo 79. Per tą laikotarpį anapilin iškeliavo 5 nariai, įstojo 10. Bendrija pakeitė pavadinimą: buvo LPS „Bočiai“ Raseinių bendrija, dabar vadinasi „Raseinių Bočių bendrija“. Pakeisti ir bendrijos įstatai. Pagal senus įstatus bendriją vienasmeniškai valdė pirmininkas, vienas atstovavo bendrijos interesams. Pagal naujus įstatus vadovaus bendrijos valdyba, kurią sudaro bendrijos pirmininkas, pavaduotojai ir valdybos nariai (nuo 5 iki 9).
Finansinę ataskaitą pateikė bendrijos buhalterė Adelė Valienė, revizinę ataskaitą – bendrijos revizijos komisijos pirmininkė Genė Adomavičienė. Veikla pagal 2023 metų planą buvo sėkmingai vykdoma, finansinių nusižengimų nerasta, tad ataskaitos buvo vieningai patvirtintos.
Vicemeras M. Tamaliūnas perdavė mero sveikinimus, pasidžiaugė Bočių bendrijos veikla, palinkėjo sėkmingų projektų, visiems geros sveikatos ir patarė, reikalui esant, kreiptis tiesiogiai, o jis stengsis kiek galėdamas padėti.
Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Laugalienė papasakojo dalyviams apie skiriamą paramą nepasiturintiesiems, kas ją gali gauti ir kur kreiptis, atsakė į pateiktus klausimus ir palinkėjo skelbiamiems konkursams teikti daugiau projektinių paraiškų.
Bendrijos pirmininkė D. Raudonienė pristatė 2024 metų veikos plano projektą. Buvo pateikta kai kurių pasiūlymų ir juos priėmus veiklos planas 2024 metams buvo patvirtintas.
Susirinkimas vyko Kovo 8-osios (Tarptautinės moters dienos) išvakarėse, tai pabaigoje visoms moterims tradiciškai buvo įteikta po tulpės žiedelį, o bendrijos dainininkai pasveikino jas savo dainomis.

Dalytė Raudonienė,
„Raseinių Bočių bendrijos“
pirmininkė

Komentarų nėra