Ar 700 000 litų liko po sniegu?

Siųsti Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

2010-05-03 Raseinių rajono savivaldybės administracijos protokolu Nr.84 buvo patvirtintos Raseinių miesto parko infrastruktūros modernizavimo rangos darbų pirkimo sąlygos. Anksti iškritęs sniegas sustabdė numatytus darbus. Teiraujamės Raseinių r. savivaldybės Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialisto Egidijaus Alijausko, kaip pavyko įsisavinti 2010 metais numatytas lėšas.
–2010 metų rudenį buvo pradėtas Raseinių miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstravimas, beveik tuo pačiu metu buvo pradėti ir miesto parko žemės judinimo darbai. Ar jų pradžia tikrai turėjo sutapti?
– Darbai parke turėjo prasidėti anksčiau, tačiau vėlavo ne dėl Savivaldybės kaltės, užsitęsė miesto parko infrastruktūros modernizavimo rangos darbų pirkimo eiga.    –Apie gatvės rekonstrukcijos darbų rangovus, finansinius rėmėjus mes sužinojome iš reklaminio stendo. Ar statybos techninis reglamentas nereikalauja įrengti tokio pat stendo su informacija apie miesto parke vykdomus darbus?
–Darbai, kurie vykdomi ES ir LR lėšomis, turi būti viešinami stende, darbams parke tokie reikalavimai netaikomi.
–Rangos darbų sąlygose buvo numatyta, kad 2010 metais planuota atlikti darbų už 700 000 litų. Pirmajame etape turėjo būti įvykdyta darbų už 300 000 litų ir atsiskaityta su rangovu per 30 dienų po sąskaitų – faktūrų ir atliktų darbų aktų pateikimo, o antrajame etape turėjo būti atlikti darbai už likusius 400 000 litų. Kokia reali situacija?
–Buvo įvykdyta darbų už 180 000 Lt, nes užsitęsė konkursas ir sutartis buvo pasirašyta tik spalio mėnesį. Konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo atsisakė vykdyti
darbus, dėl to reikėjo kito rangovo. Patvirtinus 2011 metams Savivaldybės biudžetą, objektui vėl bus skirti pinigai.
–Ar tūlas Jonas Jonaitis gali rasti internete informaciją apie darbų sąlygas, sutartį?
–Sutartis nėra viešinama, tačiau su kitais dokumentais galima susipažinti.
–Viename iš laikraščio „Alio, Raseiniai“ numerių buvo spausdintas raseiniškio Mindaugo Tučo straipsnis apie parke prasidėjusius darbus. Kaip Jūs reaguojate į tokius klausimus ir pastabas?
–Tai yra žmonių nuomonė. Buvo rengtas susitikimas su gyventojais dar prieš prasidedant darbams. Jame nedalyvavo nei vienas Raseinių rajono gyventojas. Pats projektas buvo viešinamas per Raseinių TV, kur kalbėjo Raseinių administracijos direktorius, Raseinių rajono tarybos narys Jordanas Kenstavičius. Taigi rajono žmonės buvo supažindinti su projektu. Tuo metu nebuvo nei vieno kreipimosi, nei vieno skundo, nei vieno paklausimo. Tik po projekto pristatymo buvo užėję du interesantai.
–Ar šis darbų grafiko vėlavimas atsilieps parko infrastruktūros modernizavimo darbų pabaigai?
–Viską nulems, kiek bus skirta lėšų. Sutartyje darbų pabaiga numatyta 2014 metų rugpjūčio mėnesį. Savivaldybė kreipėsi dėl parko darbų įtraukimo į ES remiamų objektų sąrašą. Teigiamai išsprendus prašymą, neatmetama galimybė darbus baigti ir anksčiau.
–Ką jūs galvojate apie senų parko medžių, sudarančių jo kontūrą, likimą?
–Techniniame projekte yra numatytas kai kurių medžių, keliančių pavojų gyventojams, šalinimas. Ypač medžių, esančių šalia Vytauto Didžiojo gatvės. Medžių atsodinimas numatytas darbų pabaigoje. Iš viso planuojama išpjauti apie 80 senų ir menkaverčių medžių. Kiek žinau, nei viena medžių rūšis nėra visai išnaikinta.
Tai reikia suprasti, kad A. Tauras, 1965 metais įkūręs parką, menkai išmanė dendrologiją. Žmogus, žinomas ne tik Lietuvoje, nuskriaudė raseiniškius tokiais menkaverčiais želdiniais. Buvo laukiama, kol reikės išpjauti tokį kiekį medžių, o nuoseklus jų atsodinimas nėra numatytas?
–Šiandien tai nėra konkrečiai vieno žmogaus nuomonė, gavome nemažai gyventojų žodinių prašymų šalinti senus medžius.
–Manau, kad negalima kalbėti apie objekto atnaujinimą arba atkūrimą. Norint atkurti želdinius ir jų elementus, reikėtų sugrąžinti juos į pirminę vietą, tiksliai pakartoti ar naujai atkurti neišlikusias rūšis.
–Aš manau, kad tai atnaujinimas, ir žalumos parke bus labai daug.
–Abejotina, jog visi projekte numatyti želdiniai prigis.
–Prigijimas priklausys ir nuo visuomenės, jos kultūros.
–Ar galimas projekto koregavimas nepažeidžiant pačios koncepcijos?
–Visi darbai eigoje atveda prie tam tikrų detalių koregavimo. Žinoma, negalima kapitali takų struktūros kaita, bet smulkias detales visada galima keisti.
Ačiū už pokalbį.
P.S. Belieka tikėti mero D. Šadauskio žodžiais: ,,(…) domėsiuosi, kokia yra situacija tvarkant miesto parką…“ („Alio Raseiniai“ 2010-12-22 Nr.51).

Komentarų nėra