Ar ilgai dar būsime nuolankiais Vaižganto mykoliukais?

Siųsti Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVIČIUS

Dėl ko ir ar pagrįstai sunerimo Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus ūkininkai? Priežastis – artėjantis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas (toliau LŪS), kuris turėtų įvykti šių metų birželio mėnesio viduryje. Šis suvažiavimas – neeilinis, visos Lietuvos ūkininkai rinks naują LŪS pirmininką. Į suvažiavimą nuo rajono skyriaus numatoma deleguoti apie 15 LŪS narių. Suvažiavime renkant pirmininką balsavimo teisę turės tik vienas asmuo – LŪS rajono skyriaus pirmininkas. Dėl to Raseinių LŪS skyriaus ūkininkai, Raseinių krašto žemės miško savininkų, Lietuvos pieno gamintojų Raseinių skyriaus asociacija, ūkininko Viktoro Ročkos iniciatyva gegužės 24 dieną buvo susirinkę į bendrą susirinkimą dėl to, kad LŪS suvažiavimas būtų atidėtas, kad būtų parengti demokratiškesni LŪS įstatai, kurie yra pasenę ir atima teisę Lietuvos ūkininkams tiesiogiai dalyvauti renkant LŪS pirmininką. Susirinkime buvo keliami retoriniai klausimai – kam reikalingas suvažiavimas, delegatai, jei keletas lojalių asmenų gali išsirinkti LŪS pirmininką? Daugumos susirinkime vyravo nuomonė, kad LŪS yra labai susilpnėjusi ne tik mūsų rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Apie LŪS norisi sakyti, kaip taikliai yra pasakyta apie mūsų šalį – ar neišsivaikščios visa Lietuva? Ar neišsivaikščios LŪS? Manykime, gal taip nenutiks, bet Lietuvos ūkininkai Europos yra labai diskriminuojami, apie tai rašo ir rodo mūsų šalies žiniasklaida. Lietuvai mokamos mažiausios ES  tiesioginės išmokos. Pernai už hektarą buvo mokama 98,6 euro (340,68 Lt), o Prancūzijoje – po 310 eurų (1070 Lt), Graikijoje – net po 540 eurų (1865 Lt) ir t. t. Ateitis taip pat nieko geresnio nežada. „Agre Europe“ skelbia, kad nuo 2016 metų skirtumas tarp valstybėms skiriamų tiesioginių išmokų bus dar didesnės. Belgai, olandai gautų po 460 eurų (1590
Lt), vokiečiai – 313 eurų (1100 Lt) ir t. t., o Baltijos valstybėms vėl teliktų trupiniai – Lietuvai 145 eurai (500 Lt), estams – 118 eurų (408 Lt), latviams mažiausiai – 95 eurai (330 Lt). Lenkijos ūkininkai reikalauja, kad išmokos visų šalių žemdirbiams nuo 2013 –ųjų būtų suvienodintos, nes neįmanoma konkuruoti su galingųjų valstybių ūkininkais. ES žemės ūkio ir biudžeto komisarams bei Europos tarybai jie įteikė peticiją. Keli šimtai Lenkijos žemdirbių surengė protesto akciją Briuselyje prie Europos komisijos būstinės, reikalaudami suvienodinti tiesiogines išmokas visoms ES narėms. Lietuva, gaudama mažiausias išmokas, kantriai tyli. Nors Lietuva jau septyni metai kaip ES narė, anot Europos parlamentarės Laimos Andrikienės, dar neišmoko skaityti ES dokumentų, neperpranta ES paramos reikalavimų, nesugeba tinkamai rašyti paraiškų ir ataskaitų. Ji klausia: septyneri metai – gal per trumpas laikas, bet kodėl estams, slovėnams užteko sumanumo ir laiko patyrimui, o mums, lietuviams, ne. Nejau Lietuvoje norime turėti Vaižganto mykoliukų Lietuvą, kurioje gyventų tik nuolankūs, kuklūs žmonės? Seimo narys Rimantas Smetona su ironija teigia, kad Lietuva prieš 7 metus ES labdarą atsiėmė alumi ir skalbimo milteliais. Jo manymu, kažin ar kas nors būtų daroma, jei ūkininkai pradėtų kelti šurmulį. Mūsų valdžios atstovai atkalbėtų gražiais pažadais, kad padarys viską, ko ūkininkai nori, kad tik kas nors nematytų, jog Lietuvos žmonės yra kažkuo nepatenkinti. Seimo nario nuomone, ūkininkų protestai ne ką pakeistų. Briuselyje privalo ir turi dėrėtis bei kovoti tie žmonės, kurie už tai algą gauna. Visi turėtų dirbti savo darbą. Mintys geros, bet, deja, žinome mes savo valdžią – kiekvienas jos adresu galime pažerti aibę faktų, komentarų, tačiau būtina imtis konkrečių veiksmų. Nebūkime lyg tie Vaižganto mykoliukai!
Raseinių ūkininkus vienijančios visuomeninės organizacijos vertos pagarbos, su deklaracijomis ar kreipimaisi į Lietuvos ūkininkus dažnai jos būna pirmosios tarp Lietuvos žemdirbių, ūkininkų. Galbūt renkant LŪS pirmininką reikėtų pasinaudoti  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos metodu, kai partijos pirmininkas buvo išrinktas slaptu balsavimu rajono skyriuose. LŪS skyriai tokiu pat metodu galėtų išsirinkti LŪS pirmininką. Neliktų emocijų ir kiekvienas LŪS narys galėtų išreikšti savo nuomonę. Lietuvos ūkininkai yra be galo darbštūs ir kantrūs, triūsia, nepaisydami gyvenimo nesklandumų.
Prasidėjo šienapjūtė, vyksta pašarų ruošimas galvijams žiemai. Raseinių r. savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Arvydas Žukauskas susirinkime
prašė ūkininkų nedelsiant pateikti žemės valdų pasėlių deklaracijas, ragino registruotis 2011 metų ūkio konkursui „Metų ūkis“. Taip pat pageidavo, kad atsirastų norinčių sudalyvauti Respublikinėse artojų varžybose, kurios šią vasarą vyks kaimyniniame Jurbarko rajone. Kaimo reikalų skyriaus vedėjas gimtadienio proga susirinkime pasveikino LŪS Raseinių skyriaus pirmininką Eugenijų Jasiulį. Buvo nutarta birželio pabaigoje ir vėl susirinkti.

Komentarų nėra