Ar nor?tum?te praskaidrinti savo kasdienyb??

Versija spausdinimui

Bendravimas, buvimas tarp moni? mums visiems gyvybikai reikalingas ir naudingas. Pandemijos akivaizdoje dar labiau iryk?jus gyvo bendravimo stokai, ko gero, kiekvienas klaus?me sav?s k? gal?tume padaryti, kad sumaintume bendravimo stygi?? Prisijungti prie Lietuvos Raudonojo Kryiaus (LRK) savanori? gret?!
Savanorika veikla turi socialin?, psichin? ir fizin? naud? ?vairaus amiaus mon?ms. Vos kelios valandos per savait?, skiriamos prasmingai savanorystei, pagerins j?s? savijaut?, ?prasmins kasdien? b?t?.
Tad visus, norin?ius daugiau bendrauti, ?gauti nauj? ini? bei ?g?di? ir priklausyti LRK bendruomenei, kvie?iame tapti ilt? apsilankym? programos savanoriais. i programa apie pagarb? vyresnio amiaus mon?ms, apie emocin? sveikat?, apie bendravim? ir pagalb? tiems, kas to stokoja.
Upildykite anket? https://www.redcross.lt/savanoriaukite arba susisiekite iais kontaktais: raseiniai@redcross.lt, Raseini? skyriaus vadov? Alma Kurmauskien?, tel. 8 686 51 931.

2 Komentarai

  1. RUAtwTIeYDlmPC

    2022-02-15 16:55

    IwZCKEXanQAy

  2. Sveikai

    2022-04-28 20:38

    Savanoryst? sielai penas geras, m?gstu kartais labdarai padaryt k? nors