Ar reik?s talpesni? pinigini??

Versija spausdinimui

Kitais metais Lietuvos mon?ms planuojamos su finansais susijusios kelios geros naujienos: ? priekrizin? lyg? ketinama gr?inti pensijas ir, gali b?ti, kad bus rasta galimybi? padidinti minimali? alg?.

Pasak Vyriausyb?s vadovo Andriaus Kubiliaus, atkurti pensijas yra visos galimyb?s. Ta?iau apie tokius planus kalbantis premjeras i karto pabr?ia, jod tai dar nereikia, kad atsiras galimybi? atleisti labai smarkiai suvertus dirus, nes visos kitos biudeto ilaidos bus ne didesn?s kaip ir iais metais.

Gana miglota ilieka minimalios algos didinimo galimyb?. D?l jos trial?je taryboje ketinama prad?ti tartis io m?nesio pabaigoje. Susitarimo rezultat? nulems ne tik Lietuvos darbdavi? pozicija, bet ir global?s procesai stabilumo lygis pasaulin?se rinkose. Tai yra, lietuvi? gerov? gerokai priklausys nuo graik?, portugal?, airi?, ispan? ir kit? m?s? europin?s brolijos nari?.

Deja, kad ir kaip b?t? apmaudu, visiems aiku, kad minimalaus atlyginimo padidinimas t?ra tarsi papildomas duonos trupinys elgetos saujoje. Senosios Europos alyse minimalus atlyginimas yra kelis kartus didesnis nei Lietuvoje, nors, kaip inome, plataus vartojimo preki? kainos Lietuvoje jau pasiek? eurozonoje vyraujan?ias kainas, o kai kurias ir pralenk?.

Tad naivu b?t? tik?tis, kad pensininkams ir minimalius atlyginimus gaunantiems mon?ms der?t? pasir?pinti talpesn?mis pinigin?mis. Art?jant ypa? brangiam ildymo sezonui (tiesa, Raseiniuose jis tikrai netur?t? b?ti pats brangiausias Lietuvoje) gali b?ti, kad teks paiekoti geros ylos pradurti naujai skylutei jau ir taip gerokai uvertame dire.

Komentarų nėra