Ar verta būti švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariu?

Siųsti Versija spausdinimui

Kiekvienas švietimo darbuotojas turi teisę pasirinkti – būti ar nebūti profesinės sąjungos nariu. Daugelyje Raseinių rajono ugdymo įstaigų veikia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS), jai Lietuvos mastu vadovauja Andrius Navickas. Nuo šių metų balandžio Raseinių rajono susivienijimui vadovauja Donatas Baukys – Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas ir šios gimnazijos profesinės sąjungos pirmininkas. Susivienijimo pirmininkas džiaugiasi 120 profesinės sąjungos narių būriu ir ketina šį skaičių didinti. Raseinių rajono ugdymo įstaigos, kuriose veikia profesinė sąjunga: Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, Ariogalos gimnazija, Raseinių meno mokykla, Šiluvos gimnazijoje yra pavieniai nariai.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga atstovauja švietimo darbuotojams visais švietimo administravimo lygiais. Mūsų organizacija gina savo narių socialinius ir ekonominius interesus; pažeidus darbuotojo teises darbe savo narius giname teisinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis. LŠDPS nariu gali tapti visi švietimo sistemoje dirbantys darbuotojai (ne tik mokytojai). Profesinė organizacija įkuriama būsimų profesinės sąjungos narių susirinkime (1/10 visų įstaigos darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys. Patartina įtraukti kuo daugiau darbuotojų).
Nuo 2021 metų visiems LŠDPS nariams galioja kolektyvinė sutartis, ji gerina narių darbo ir poilsio sąlygas. Pagal 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties, pasirašytos 2020 m.
spalio 16 d., III skyriaus „Papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams“ 6 punktą – „Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos. Taip pat pagal 7 punktą – „Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. “
Kiekvienais metais LŠDPS savo nariams organizuoja mokymus, juose stiprinamos narių derybinės kompetencijos, pildomas teisinių žinių bagažas.
Tad į klausimą, ar verta būti profesinės sąjungos nariu, atsakome – verta!
LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo taryba

1 Komentaras

  1. MPS

    2021-09-14 15:12

    Ačiū už naudingą informaciją