Ariogalos biblioteka pasitinka miesto 770-me?io jubiliej?

Versija spausdinimui

,?ia m?s? namai! toks kvietimas suvienijo Ariogalos bendruomen? ir miesto gyventojus pasitinkant Ariogalos miesto 770-me?io jubiliej?. Antroji liepos savait? tapo nenutr?kstan?i? rengini? maratonu ir atskleid?, koks bendruomenikas gali b?ti miesto gimtadienis. Prie jo rengimo prisid?jo ne vienas ariogalikis, atsiunt?s nuotrauk? parodai Ariogala senose fotografijose. J? pagrindu buvo sukurta virtuali paroda.
Nuo met? pradios biblioteka atv?r? duris ventei, kurioje sau patinkant? rengin? gal?jo rasti ir maieji, ir brandaus amiaus lankytojai.
Balandio 25 dien? pakviet?me skaitytojus ? rengin?, skirt? Ariogalos 770-me?iui pamin?ti. Ariogalos miesto bibliotekoje skaitytojai tur?jo galimyb? pai?r?ti
N. Bauyt?s sukurt? film? apie Ariogal?. Tai 2000 m. legendinei laidai M?s? miesteliai sukurtas filmas. Su ypsena ariogalikiai i?r?jo ? ekran? ir lygino Ariogalos poky?ius per 23 metus, prisimin? jos istorij?.
Liepos 12 dien? bibliotekoje vyko paintin? viktorina Ar pa?sti Ariogal??, taip pat skirta Ariogalos 770-me?iui pamin?ti. i viktorina buvo puiki proga pasitikrinti inias apie miesto istorij? ir smagiai kartu praleisti laik?. Viktorinoje dalyvavo 3 komandos, jos tur?jo ?veikti ne vien? uduot?. Dalyviams reik?jo atsakyti ? klausimus apie Ariogalos praeit?, atlikti praktines uduotis. is renginys pad?jo mon?ms geriau painti miesto istorij? ir kartu prapl?sti inias.
Bibliotekoje taip pat veikia vaik? pieini? paroda Maom p?dut?m po Ariogal?, skirta Ariogalos miesto gimtadieniui. Parodoje eksponuojami pieiniai, atskleidiantys vaik? suvokim? apie savo miest?. Kiekvienas pieinys yra it atvirukas, atspindintis vaik? meil? ir pasididiavim? Ariogala, k?rybikum? ir ry? su miestu.
Be to, bibliotekoje lankytoj? laukia sen? nuotrauk? ir kratotyros darb? ekspozicija Ariogala laiko t?km?je. i ekspozicija supaindina lankytojus su miesto praeitimi ir rodo, kaip metams b?gant keit?si Ariogala.
Ariogalos jubiliejus tai vent? visiems miesto gyventojams ir sve?iams, kurie gim?, augo ar tiesiog vie?jo ?ia ir pamilo alias Dubysos pakrantes, ?ia tvyran?i? ramyb?.
D. Aliauskien?, D. Kvekevi?ien?,
Ariogalos miesto bibliotekos darbuotojos

Komentarų nėra