Ariogalos mokyklai – 80 metų

Versija spausdinimui

Atšventusi mokyklos 75 metų jubiliejų Ariogalos gimnazijos bendruomenė pritarė XI laidos abiturientų iniciatyvai per išleistuvių šventę senojo gimnazijos sodo vietoje pasodinti obelaitę. Buvo sugalvotas ir šūkis: „Mokslo šaknys karčios, o jo vaisiai – saldūs.“ Šitaip prasidėjo Ariogalos gimnazijos Ugdymo sodo atgimimas. Gimnazija įsitraukė į Žemės ūkio ministerijos iniciatyvą Lietuvos mokyklose pasodinti sodus – vaikų ugdymo įstaigos, dalyvaujančios Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programoje, kuri remiama ES lėšomis, įkurtų savo sodus. Šiam gražiam tikslui ministerija skyrė 7 tūkstančius obelų ir kriaušių sodinukų. Nuo šiol gimnazijos mokiniai bus skatinami įsitraukti į sodinimo darbus, susipažinti su sodinukų veislėmis, kriaušių ir obelų auginimo ypatumais, vėliau medelius prižiūrėti, puoselėti ir ragauti išaugintų gardžių vaisių. Mokiniai savo sodu rūpinsis tol, kol mokysis, o vėliau juos pakeis nauja gimnazijoje besimokanti karta.
Ariogalos gimnazijoje tęsiamos tradicijos, kas penkerius metus švenčiami jubiliejai. Smagu prisiminti, kai 2019 m. birželio 14 d. direktorius Arvydas Stankus iškilmingai atidengė atminimo lentą, skirtą pirmajai Ariogalos mokyklos laidai, kuri šiemet švenčia 70 metų mokyklos baigimo sukaktį. Net 11 pirmos laidos vaikinų buvo rezistencinio pasipriešinimo dalyviai, įkūrę pogrindinę organizaciją Vieningoji darbo sąjunga. Prisiminimais dalijosi klasės seniūnas Vytautas Bukauskas linkėdamas jaunajai kartai, kad niekada gimnazijoje neužgestų patriotiškumo dvasia, kad ji budėtų ir pažadintų tautą, jeigu kada nors okupantas pasikėsintų į jos laisvę. Deja, 2020 m. vasarą netekome V. Bukausko. Gimnazija priėmė Bukauskų šeimos biblioteką į gimnazijos muziejų ir biblioteką.
Dar vienas labai svarbus įvykis yra tai, kad 2022 m. gruodžio 19 d. Ariogalos gimnazija ir Ariogalos miesto seniūnija sveikino Petrą Žvirblį su 90 metų jubiliejumi. Tiek mokytojai, tiek mokiniai su pagarba atsiliepia apie direktorių: principingas, bet ir teisingas, nelaimėje padėti – pirmutinis.
Gimnazijoje yra įsteigtos VDU klasės – čia šiuo metu mokosi 28 mokiniai, o šių metų abiturientai iš VDU prorektorės studijų reikalams Simonos Pilkienės gavo dokumentus su pirmaisiais studijų kreditais. Mokiniai gali rinktis filosofiją, psichologiją, teisę, menus, 32 užsienio kalbas ir kitas disciplinas. Vyksta „Erasmus+“ projekto veiklos – mokiniai dalyvauja mobilumo programose (Portugalijoje, Airijoje), mokytojai – kursuose, darbo stebėjimo vizituose (Estijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, Italijoje).
Didžiuojamės tuo, kad gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja Pyragų dienos akcijoje ir aukoja surinktus pinigus įvairioms organizacijoms. Taip pat tuo, kad grupė II gimnazijos klasių mokinių dalyvavo „Twinschools“ projekte ir užmezgė ryšius su Ukrainos Krivorizkij Centralno-Miskij (Криворізький Центрально-Міський) licėjumi.
Mūsų gimnazija – projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ dalyvė! Projektas vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos priemonę. Projektu siekiama sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Numatoma projekto trukmė – nuo 2024 m. sausio 31 d. iki 2026 m.
balandžio 30 d. Raseinių r. Ariogalos gimnazija yra projekto partnerė ir planuoja įgyvendinti numatytas veiklas: dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos plane numatytuose ir patvirtintuose mokymuose, stažuotėse; atnaujinti infrastruktūrą laikantis universalaus dizaino principų: įkurti gyvenimo įgūdžių erdvę, STEAM ir inžinerinių technologijų laboratorijas, sensorinį kambarį; užtikrinti sklandų įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą įsigyjant priemonių ir plėtojant neformaliojo švietimo programas.
Sukasi amžinas ratas! Vieni tik ateina į mokslo ir žinių pasaulį, kiti išeina į kitą – gyvenimo – mokyklą… Visi mokiniai – mūsų ateitis, mūsų pasididžiavimas. Linkime visai Ariogalos gimnazijos bendruomenei pažinimo džiaugsmo, drąsos pasitinkant iššūkius, nuolatinio tobulėjimo ir kuo daugiau šviesių akimirkų! Besiruošdami jubiliejui ne kartą ištarėme: „Buvome, esame, būsime!“
Ariogalos gimnazijos administracija

Komentarų nėra