Arkivyskupas L. Virbalas SJ „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“

Siųsti Versija spausdinimui

Gegužės mėnesį Šiluvoje skaitome naujausią arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygą „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“. Jos pristatymas vyks gegužės 13 d.
14.00 val. Šiluvos piligrimų centre, gausiems piligrimų būriams besilankant Šiluvoje. Knygos pristatyme dalyvaus ir autorius.
Stabtelėti šiandienos skubos pasaulyje yra privilegija, dažnai gana didelė. Juk ne tik dirbame vedini pareigos jausmo, bet ir didžioji dalis gyvenimo kartais, rodos, yra įrėminta pareigos sampratos – reikia būti socialiam, reikia būti populiariam, reikia turėti vienokį ar kitokį daiktą ir tas „reikia“ persisunkia net į tokias, atrodo, širdžiai priklausančias sferas kaip namai, šeima, tikėjimas. Pareigos vedini galime vienaip ar kitaip auginti vaikus, o tikėjimo kelionėje ateiti į bažnyčią, skaityti Šv. Raštą. Būtent šį pareigos šydą tarsi įskelia „Sekmadienio stabtelėjimai“. Išties, tai knyga, skirta ne tiek proto mankštai, kiek širdžiai ir jausmams atskleisti, kad ne tik racionalus protas valdo pasaulį, nes vadovaujantis tik racionaliu protu gyvenimas tampa prėskas. Todėl autorius siūlo ne tiek skaityti Evangeliją, kiek ją išgyventi, patirti per šiandienos žmogaus kasdienybės prizmę. Per tai, kaip kelių tūkstančių metų raštas išlieka universalus, nes jis ne tik moko, jis kalba kiekvienam skaitančiam, kuris galbūt dar tik pradėjo savo tikėjimo kelionę, gal yra pažengęs tikintysis, o gal tiesiog trokšta kažko, kas suvirpina sielą.
Įdomios ir knygos skaitymo galimybės. Galima skaityti nuosekliai, it kasdienių pamokymų rinkinį, o galima suskirstyti į sek­madienius ir kaskart akimirką stabtelėti ne tik pažįstant Šv. Raštą, kiek išgyvenant akimirką. Neabejotina, kad tai knyga, kuri liks kaip ir savotiškas laikmečio liudininkas, joje rasime minčių, sietinų su pandemija, skausmingais mūsų laik­mečio atributais. Tad kaip Šv. Raštą gali jausti XXI a. žmogus? Kokios kasdienės būties mintys slypi Evangelijoje? Kaip galėtume melstis? Arba tiesiog panirti į prasmingą akimirkų meditaciją, kad gyvenime veiktume ne tik vedini racionalaus „reikia“, tačiau ir širdies balso. Apie tai ir yra L. Virbalo knyga. „Ko išėjote pamatyti?“ – klausia Jėzus, kalbėdamas apie Joną Krikštytoją. Žmonės nematė nieko įspūdingo. Jonas buvo neturtingas ir jokios padėties visuomenėje neužimantis žmogus. Veikiau kažkoks griežtai pamokslaujantis marginalas. Bet jame matė pranašą. Švelniais drabužiais vilkintis ir karaliaus rūmuose įtakingų draugų turintis žmogus galėjo būti savo laikmečio „influenceriu“, bet ne pranašu. Kokia turėtų būti Bažnyčia šiandien, kad atliktum pranašišką vaidmenį? Lingavimas pavėjui, švelnūs drabužiai ir karališki rūmai nebūdingi pranašams nei senovėje, nei dabar. Pranašas – tas, kuris tiesia kelią ne sau, o Tam, kuris turi ateiti (p. 6).
Arkivyskupo L. Virbalo SJ knygos „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“ pristatymas vyks gegužės 13 d. 14.00 val. Šiluvos piligrimų centre.
Silvija Čižaitė-Rudokienė,
Šiluvos piligrimų centro informacija

Komentarų nėra