Arlandas Mantvydas ir Ignas Sutkevi?ius – aidyni? ?empionai!

Versija spausdinimui

Antanas LUKOIUS

Liepos 23-24 d. Vilniuje baig?si Lietuvos jauni? sporto aidyni? papl?dimio tinklinio finalin?s varybos. Puikiai m?s? rajonui atstovavo Raseini? KKSC aukl?tiniai A. Mantvydas ir I. Sutkevi?ius. Patek? ? finalin? ketvert?, pusfinalio varybose jie susitiko su pra?jusi? met? Lietuvos jauni? U-18 ?empionais – Marijampol?s tinklininkais – ir juos ?veik? rezultatu 2:0. Finale raseiniki? lauk? taipogi metais vyresni Kauno I-osios komandos aid?jai, ta?iau ir jiems nepavyko rimtai pasiprieinti pakiliai aidusiam m?s? duetui. Kaunie?iai buvo ?veikti rezultatu 2:0 (21:16; 21:11).
Mergin? grup?je Raseini? KKSC aukl?tin?ms Paulinai Levickytei ir Miglei ven?ionytei atrankos kovose truput? pritr?ko s?km?s, kad pakli?t? ? finalin? ketvert?. Merginos ikovojo 5 viet?.
Varybos vyko prie Baltojo tilto 6-se aiktel?se, kur rugpj??io 10-14 dienomis pirm? kart? Lietuvos istorijoje vyks Europos jauni? U-18 papl?dimio tinklinio ?empionatas.

Komentarų nėra