Atuoniolika skamban?i? gitar? Betygaloje

Versija spausdinimui

inome daug muzikos anr?, daug ?vairi? instrument?, ta?iau gitara uima bene svarbiausi? viet?. Gitara tai aistringi ispan? okiai, triukmingos ?igon? dainos ir romantiki vasaros vakarai ant up?s kranto prie liepsnojan?io lauo. Gitara ir atostog? itikimas palydovas. Juk vykdamas atostogauti su savimi niekas netempia fortepijono. Kas suskai?iuos, kiek meil?s ar ilgesio dain? sudainuota skambant gitaros muzikai? Turb?t nelengva b?t? suskai?iuoti ir Betygalos Maironio pagrindin?s mokyklos sode nuskamb?jusias dainas.
B?gant metams Gitaros vent?je daug?ja atlik?j? ir dain?. Pla?iai skambantys gitaros muzikos garsai pasklido nuo Dubysos iki Nemuno, tad sulauk?me sve?i? i Jurbarko rajono. Skamb?jo Rimo Lioran?o, Sauliaus Lap?no, Agn?s Siri?naityt?s, Arvydo Pilipausko, Aridono Daukos, Naglio Ma??no, K?stu?io Bas?io atliekamos dainos. Diaugsminga Gitaros vent?je igirsti aktor?, daininink?, dain? tekst? ir muzikos autor? Liucij? Nanartavi?i?t?. Gitaros muzikai itikimi ir skambi? dain? liepsnojan?iai ugniai neleidiantys ugesti Elvyra Vatakien?, K?stutis Klikna, Germanavi?iai, Albinas Stakauskas, Andriejus Rad?enko, Darius Leveckis, Kastytis Petryla, Vidas Sinkevi?ius. Diugu, kad vent?je galime pamatyti ir jaun? atlik?j?. Kartu su Gintautu Petroiumi ir Viktorija Rupiene dainavo ir grojo Viktorijos dukra Paulina.
Nuskamb?jo dainos. Atsisveikinome iki Gitaros vent?s deimtme?io. Esu nuoirdiai d?kinga visiems dainininkams ir muzikantams. D?koju u buvim? kartu itikimiems i?rovams. U pagalb? organizuojant vent? d?koju Betygalos Maironio pagrindinei mokyklai, Betygalos seni?nijai, seni?nai?iui Rolandui Aksamitauskui, Danutei ir Juliui Aniuliams, kavinei Arka, savaitra?iui Alio, Raseiniai, fotografui Vytaliui Judickui ir garso operatoriui Donatui Kartanui.

Janina Baltkojien?,
RRKC kult?rini? rengini? organizator? Betygalos seni?nijoje

Komentarų nėra