ATEIK!

Versija spausdinimui

Kun. Vitas KAKNEVI?IUS

Ateik!
Ateik Tu pas mane su ryto v?ju,
Su m?lyna ibuokle miko vidury,
Su meil?s svaigumu ir irdies g?riu,
Su nuostabios tylos ir diaugsmo diugesy.

Ateik!
Ateik Tu pas mane su laime rankoj,
Su saul?s spinduliu ir ypsena veide.
Tu nuostabi, mano likimo paukte,
Su kuo dar b?t? galima palyginti Tave?

Ateik!
Ateik Tu pas mane ilaukta vakarais,
Su virpuliu kr?tin?j nuostabiausiu,
Su v?jo visad ibu?iuotais smilkiniais
Ir su daina pa?ia pa?ia graiausia.

Ateik!
Ateik, kai irdiai b?na li?dna ir sunku.
Isaugota prisiminim? ilga juosta.
A noriu pasakyti, kad kartai myliu,
Kol saul? dar auktai ir aikiai vie?ia!

Tiktai ateik, a nuoirdiai praau- ateik!

Komentarų nėra