Ateitis parodys, ar Tigrą erzina raudona spalva

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Gruodžio 30 dieną, kai daugelis biudžetinių įstaigų darbuotojų šėlsta naujametiniuose žiburėliuose, Raseinių savivaldybės tarybos nariai, jausdami didžiulę atsakomybę rajono gyventojams, rinkosi į  43-ąjį, paskutinįjį praėjusių metų Tarybos posėdį. Sprendimo projektų svarstyta nedaug – viso labo tik devyniolika. O ir jų patvirtinimui sugaišta ne marios laiko.

Prieš pradedant svarstyti sprendimo projektus, meras Petras Vežbavičius žodį suteikė į posėdį atvykusiam svečiui iš Kauno, albumo „Fotoskrydis“ autoriui Kęstučiui Fedirkai. Tarybos nariai turėjo galimybę pavartyti leidinį, kuriame iš paukščio skrydžio pavaizduota 100 gražiausių Lietuvos vietų.

Pasak fotografo, keičiantis technologijoms, atsiranda naujos galimybės ganėtinai nebrangiai išleisti tokio pobūdžio albumus. Projektas „Fotoskrydis“ ypatingas tuo, kad tai yra pirmoji pasaulyje knyga, kurioje visa valstybė nufotografuota radijo bangomis valdomu lėktuvu. Tai ne tik pigiau atsieina, bet ir leidžia nufotografuoti architektūros paminklus bei vietovaizdžius tokiu rakursu, kokiu neįmanoma jų užfiksuoti iš tikro lėktuvo. Šis albumas – tik nedidelė projekto dalis, tinklalapyje fotoskrydis.lt  galima pamatyti apie 5000 Lietuvos miestų bei vietovių fotografijų, tarp jų ir Raseinius, Šiluvą.

K.Fedirka pasiūlė pristatyti Raseinių rajoną iš paukščio skrydžio: išleisti albumą ,,100 gražiausių Raseinių vietų“. Tai būtų reprezentacinis mūsų rajono fotoalbumas. Mažiausias galimas tiražas – 1000 vienetų, tai kainuotų 30 000 litų. Pranešėjui pristačius fotoprojektą, meras priminė, kad sausio mėnesį bus formuojamas rajono biudžetas ir tikrai tikėtina, kad albumas, reprezentuojantis Raseinių rajoną, bus išleistas, nes kaina tikrai patraukli.

Posėdžiautojams netrukus teko nusileisti iš paukščio skrydžio į dar nepatvirtintų sprendimų projektų naštos prislėgtą salę ir spręsti svarbius rajono klausimus. Dėl pateiktų sprendimų projektų Tarybos nariams neaiškumų nekilo, pritarta vienbalsiai arba balsų dauguma.

Biudžeto skyriaus vedėja Aldona Krivickienė pristatė sprendimo projektą „Dėl 2009 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo“. Pranešėja informavo, kad pajamos padidėjo 31,2 tūkstančio litų, kadangi Vyriausybės nutarimu Rajono savivaldybei buvo skirta 20 tūkst. litų parama gaisro atveju, 6,9 tūkst. litų finansinė parama užsienyje mirusio Lietuvos piliečio palaikams parvežti ir 4,3 tūkst. litų vienkartinė kompensacija asmeniui, patyrusiam žalą likviduojant Černobylio  atominės elektrinės avarijos padarinius. Kita vertus, dėl išvykusių iš mūsų rajono mokinių, Savivaldybės biudžetas sumažintas 6300 litų. Valstybės deleguotoms funkcijoms skirtų lėšų likučiai perkeliami savivaldybinėms funkcijoms vykdyti, įsiskolinimams padengti – tai, anot pranešėjos, nedidelės, mokinio krepšelio lėšos.

Tarybos narys Dainius Šadauskis užklausė, kokia biudžeto surinkimo situacija. A.Krivickienė visus Tarybos narius maloniai nustebino, kad iki metinio plano be dotacijų trūksta tik 6,4 milijono litų. Puikūs rezultatai – prieš porą savaičių trūko net 8,2 milijono! Patikslintam 2009 metų biudžetui Taryba pritarė vienbalsiai.

Posėdyje svarstyti pasikeitusios nemokamo mokinių maitinimo tvarkos klausimai. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Angelė Palekienė informavo, kad gruodžio 20 dieną ,,Valstybės žiniose“ pasirodė Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisos. Esminė pataisa yra ta, kad mokiniams nebeliko pusryčių.

Mokyklinio amžiaus vaikams pusryčius galima skirti tik Savivaldybės tarybos nustatyta išimties tvarka, tai apsvarsčius komisijoje. Lėšos šiai paramos rūšiai yra ribotos, galima skirti tik 2 procentus nuo visų maitinimui skirtų asignavimų – tai maždaug 50 tūkstančių litų. Yra parengtos pataisos, įtrauktas punktas, pagal kurį pusryčius mokykloje gaus tik rizikos šeimose augantys vaikai.

Viešojo sektoriaus įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo skyriaus vedėja Lina Melėšienė supažindino su pakitusiomis nemokamo mokinių maitinimo kainomis. Pranešėja informavo, kad anksčiau buvo nustatyti konkretūs procentai, kiek skirti pusryčiams, pietums, o dabar yra galimybė skirti visai dienai. Savivaldybės taryba savo nuožiūra turi spręsti, skirti pusryčius ar pietus. Pusryčiai, kaip jau minėta, bus skiriami tik išimties tvarka, o pietūs bus diferencijuojami į dvi amžiaus grupes. Maitinimo kainos mažėja: anksčiau pusryčiams vienam vaikui buvo skiriama 2,60 Lt, dabar tik 1,30 Lt, o pietums būdavo 4,68 Lt, ikimokyklinukams bei 1-5 klasių moksleiviams beliko tik 3,70, o vyresniems – 4,50 Lt.

Sprendimų projektams, susijusiems su nemokamo mokinių maitinimo pokyčiais, Taryba pritarė nediskutuodama.

Dar labai svarbu informuoti, kad administracijos direktoriui Dainiui Baltrušaičiui suteiktos dvi dienos nemokamų atostogų – 2009m. gruodžio 31d. ir sausio 11d., mat kaip tik tų dviejų dienų D.Baltrušaičiui ir tetrūko prie jau turimų apmokamų atostogų. Už galimybę direktoriui porą dienų papildomai pasilepinti balsavo 20 Tarybos narių, 2 susilaikė.

Tiesa, rajono prekybininkai turėtų pasidomėti šiek tiek pasikeitusiomis prekybos ir paslaugų teikimo taisyklėmis, kadangi buvo svarstytas ir priimtas sprendimo projektas „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“.

Pabaigoje meras Petras Vežbavičius priminė, kad praėjusiame posėdyje buvo patvirtinta nauja Viešosios bibliotekos direktorė –Daina Sutkevičienė. Meras padėkojo buvusiai spaudos atstovei visos Tarybos ir savivaldybės vardu už nuoširdų, nepriekaištingą darbą ir palinkėjo sėkmės naujose pareigose, jai įteiktos gėlės.

Meras nepamiršo pasveikinti Naujųjų metų proga Tarybos narių, palinkėjo jiems kūrybingų, ištvermingų ir sėkmingų metų, nes tai bus priešrinkiminiai metai. Vyriausiasis mūsų Rajono savivaldybės Tigras visiems priminė, kad 2010-ieji – Tigro metai. „Vieni šaltiniai sako, kad Tigro nereikia erzinti – nesirengti raudonais rūbais, kad Tigras būtų ramus. Kiti sako, kad jis kaip tik bus geresnis, jei mes apsirengsime raudonai,“ – be jokių dviprasmiškų užuominų baigė posėdį meras.

Komentarų nėra