Atminties kelias

Siųsti Versija spausdinimui

Lietuvos istorija kaip mozaika susideda iš džiugių ir linksmų, žiaurių ir nelemtų įvykių. Vienas jų – 1941 m. holokaustas. 1941 m. rugsėjo 1 d. įvykius Ariogalos bendruomenė prisiminė „Atminties kelio“ renginiu rugsėjo 2 d.
Ariogaloje nuo senų laikų gyveno įvairių tautybių žmonės, žydai sudarė apie 70 procentų miestelio gyventojų. Centre buvo akmenimis grįsta rinkos aikštė, joje kiekvieną ketvirtadienį šurmuliavo turgus. Pagrindinė gatvė vadinosi taip pat, kaip ir dabar – Vytauto gatve. Čia ir aplink ją gyveno dauguma žydų. Kitapus Vytauto gatvės (Gedimino g.), kuri vadinosi Sinagogų, stovėjo žydų maldos namai – mažoji ir didžioji sinagogos. Trečiadieniais jose vyrai aptardavo ūkinius klausimus, o šeštadieniais melsdavosi atskirai vyrai ir moterys.
Prie Vytauto ir Slėnio gatvių kampo buvo restoranas. Tolyn senųjų Ariogalos kapinių link stovėjo beveik vien žydų namai, o juose – mažos krautuvės, Dubysos link buvo matomas malūnas, Vienybės gatvėje veikė žydų mokykla. Už Dubysos Uždubysio kaime – senosios žydų kapinės.
Prasidėjus karui, pasikeitė žydų padėtis. Juos suvarė į getą, liepė dirbti įvairius darbus. 1941 m. rugpjūčio pabaigoje jie buvo varomi Dubysos kalne kasti duobių, vėliau visiems žydams liepta pasiimti viską, ką turi geriausia, žadant juos nuvežti kitur. Tuos, kurie negalėjo paeiti, vežė su vežimais. Niekas nebandė bėgti, nes aiškino, kad ,,visus jus išveš į Izraelį“. Surikiavo ir vedė Vytauto gatve, paskui pasuko Dubysos link (dabar Verdėlupio g.), tada dauguma suprato, kas jų laukia. Ariogaloje sušaudyti žydų tautybės žmonės iš Ariogalos, Josvainių, Krakių.
Ariogalos gimnazijos Pasaulio teisuolės Janinos Tarapaitės-Šliburienės TUC, dalyvaudamas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos rengiamame projekte „Atminties kelias 1941–2021 m.“, prisiminė Ariogalos žydų likimą.
Atminties kelio minėjimą pradėjo ansamblis „Klezmer Klangen Vilne“ muzikine edukacine programa „Istorija per muziką“ (vadovė Rasa Vaičiulytė). Joje skambėjo muzika, pasakojanti geto istoriją, apie žydų šventes, papročius.
Vėliau renginio dalyviai pakviesti į sunaikintų Ariogalos sinagogų memorialinio komplekso atidengimo ceremoniją.
2020 m. balandžio 8 d. Raseinių rajono savivaldybė ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį, ja siekiama bendradarbiauti ir įamžinti Ariogalos ir jos apylinkių nužudytus žydus ir sunaikintą Ariogalos sinagogų kompleksą, kuriame 1941 m. rugpjūtį buvo įkurtas žydų getas pastatant memorialinį ženklą Ariogaloje. Atidengti sunaikintų Ariogalos sinagogų įamžinimo komplekso pakviesti Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys, idėjos autorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signataras Saulius Pečeliūnas, architektų vardu Vytenis Rudokas. Atidengus paminklą prisiminti istoriniai faktai, įamžinimo prasmė, istorinė tiesa.
Renginio dalyviai pakviesti į „Atminties kelio 1941–2021 m.“ eiseną. „Atminties kelias“ organizuojamas norint nuosekliai įprasminti skaudžių istorinių įvykių seką, prisimenant miestų ir miestelių žydų bendruomenės sunaikinimo vietas ir laikui įprasminti. Lietuvoje yra žinoma ir paženklinta daugiau nei 200 masinių holokausto aukų žudymo vietų, Ariogala – viena iš jų.
Žudynių vietoje aukos pagerbtos tylos minute. Apie istorinės atminties svarbą kalbėjo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas. Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas prisiminė savo asmeninę istoriją, gimnazijos direktorius Arvydas Stankus kalbėjo apie gimnazijoje vykdomas pilietines akcijas, meras A. Bautronis ir vicemeras Kęstutis Užemeckas kalbėjo apie istorijos žinojimo svarbą šiandien.
Ariogalos gimnazijos gimnazistės kartu su mokytoja Evelina atlikos dainą „Kur giria žaliuoja“.
Praėjo 80 metų nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. Simboliškai perskaityta 80 Ariogalos žydų vardų. „Atminties kelio“ dalyviai pakviesti paimti akmenėlius su užrašytais vardais ir taip pagerbti įasmenintą žmogaus atminimą – kol prisimenamas vardas, tol prisimenamas ir žmogus.
Ariogalos gimnazijos J. Tarapaitės-Šliburienės TUC dėkoja merui A. Bautroniui, VšĮ „Menopolis“ vadovei R. Vaičiulytei, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdančiajam direktoriui
R. Račinskui ir pavaduotojai Ingridai Vilkienei, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generaliniam direktoriui Arūnui Bubniui, Raseinių rajono kultūros centro direktorei Ingai Šatkauskienei, kultūrinių renginių koordinatoriui Edgarui Juškai, Kultūros centro Ariogaloje direktorei Rasai Sadauskienei, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorei Birutei Kulpinskaitei ir muziejininkei Linai Kantautienei, VšĮ „Atrask Raseinius“ direktoriui Arnui Zmitrai, Betygalos gimnazijos šauliams, mokytojai Rasai Adomaitienei, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnui Sauliui Buividui, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro Ariogalos kabineto užimtumo specialistei Meilutei Karaktinavičienei, Raseinių rajono žmonių su negalia sąjungos darbinio užimtumo organizatorei Editai Krūvelienei už pagalbą rengiant „Atminties kelią 1941–2021 m.“ Ariogaloje.

Rasa Zakaitė,
Ariogalos gimnazijos Janinos
Tarapaitės-Šliburienės TUC koordinatorė

Komentarų nėra