Atmintis gyva

Versija spausdinimui

Sausio 13-?j? Raseini? TAU studentai, Men? ir k?rybos fakulteto klausytojai, rinkosi ? usi?mim?. Neeilin? diena, neeilinis usi?mimas, skirtas Lietuvos laisv?s gyn?j? dienai paym?ti. ia proga nusprend?me pabandyti sukurti bendr? pano, j? pavadinome Atmintis gyva. Televizoriaus ekrane degantys lauai, ant palang?s vakel?s. Aplinka nuteik? k?rybai prisimenant laisv?s kovotojus. Mintimis nukeliavome ? t? atmintin? dien?, prisimin?me, kur t? dien? buvome… Daai liejosi, k?r?me neatsitraukdami ir negail?dami savo energijos ir j?g?. Visikai pasin?r?me ? men? terapij?. I m?s? darb? artimiausiu metu ugims bendras pano, sukurtas Sausio 13-?j?. Kvie?iame apsilankyti Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos patalpose Raseiniuose T. Daugirdo g. 7 ir pamatyti m?s? sukurt? k?rin? Atmintis gyva.

Ona Kazbarien?,
Raseini? TAU prodekan?

Komentarų nėra