Atnaujintam hipodromui profesional?s irgininkai

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?
aliokristina@gmail.com

Pernai statyb? ?kar?iu kunkuliav?s Raseini? hipodromas, atrodo, snaudia iemos miegu. Ta?iau V? Raseini? hipodromo direktorius Remigijus Pokus patikina, kad finio tiesioji nebetoli bema 70 proc. rekonstrukcijos darb? jau baigti ir atilus orams v?l uvirs statybos, o birel? naujai atgim?s hipodromas ketina pakviesti ? atidarym?. iandien vieoji ?staiga gali pasigirti renovuotomis arklid?mis bei erdviomis, daais kvepian?iomis administracin?mis patalpomis, kur jau prasid?jo vieninteliai Lietuvoje profesionali? irginink? ruoimo kursai.

?rengtos patalpos

Kaip teigia direktorius R. Pokus, ES strukt?riniai fondai arklid?ms ir administracin?ms patalpoms ?rengti skyr? 1,3 mln. lit?, hipodromo rekonstrukcijai 3,2 mln. Lt, dar apie 1,4 mln. Lt dalinink? ind?lis. ?staigos vadovas su ypsena aprodo atnaujintas patalpas: Anks?iau ?ia buvo visikai apleistas, neildomas pastatas vaiduoklis, tur?jome vien? vargan? kabinet? net nesinori prisiminti. Pamenu, tuometin? Savivaldyb?s administracijos direktor? buvo sumaniusi ?ia susirinkim? rengti: atvaiavo, vos 3 minutes teitv?r? apsisuko ir ir?ko atgal… O dabar ne g?da ir sve?i? pasikviesti: ?rengti kabinetai, treneri? kambar?liai, inventoriaus patalpos, konferencij? sal?, virtuv?l?, duai, pirtel? (ok?jai gal?s svor? mesti), sutvarkyti visi inineriniai tinklai, autonominis ildymas 568 kv. m plotui apildyti 450 Lt utenka per m?nes?.

Mechaninis stebuklas

Direktorius R. Pokus supaindina su hipodromo pasididiavimu vieninteliu Lietuvoje mechaniniu irgu simuliatoriumi, imituojan?iu tikro irgo judesius. is mechaninis stebuklas gali jud?ti penkiais grei?iais ir yra puikus pagalbininkas treniruotis tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems ok?jams. Us?d?s ant simuliatoriaus, kiekvienas be jokios rizikos, beveik neatsipl??s nuo em?s, gali pasijusti ok?jaus kailyje: patirti greit?, irgo judesius, net grunto pasikeitim?. Vakar? irgininkyst?s mokyklose toks jojimo mokymo metodas itin populiarus, o m?s? alyje kol kas mechanin? irg? ibandyti galima tik Raseini? hipodrome.

Arklid?s laukia gyventoj?

Atnaujintos, pagal ES standartus ?rengtos arklid?s, galin?ios talpinti 20 irg?, kol kas tu?ios. Hipodromo vadovas mano, kad pagyv?jimas tur?t? prasid?ti balandio m?nes?: Si?lysime savininkams irgus laikyti hipodromo arklid?se, juolab kad ?ia vienintelis manieas ir apskritai visas irgininkyst?s kompleksas m?s? krate. Dengtame maniee bus galima treniruotis, prajodin?ti irgus nepaisant met? laiko, o iltajam sezonui jau beveik ?rengta irg? vaiktyn? kieme.

Kursai nemokamai

Nuo i? met? vasario V? Raseini? hipodromas, drauge su V? Alantos technologijos ir verslo mokykla bei V? Raseini? technologijos ir verslo mokykla, organizuoja mokymus irgininko parengimas. Pasak R. Pokaus, d?l irgininkyst?s kurs? jau prie trejet? met? buvo prad?ta tartis su em?s ?kio ministerija, ta?iau d?l biurokratini? mechanizm? is projektas, finansuojamas Lietuvos kaimo pl?tros 20072013 m. programos l?omis, prad?tas ?gyvendinti tik dabar. Hipodromo direktorius paymi, kad kursai yra nemokami, juose gali dalyvauti visi vidurin? isilavinim? turintys asmenys. Teoriniai ir praktiniai mokymai susideda i keturi? program?: irgininkyst?s pagrindai, irg? veislininkyst?s technologijos, Jojam?j? irg? treniravimo technologijos, Rist?n? treniravimo technologijos. Iklausiusieji kiekvien? i? program?, gauna Leader paym?jimus. Norintieji tapti rimtais irgininkyst?s specialistais, tur?s galimyb? lankyti papildomus kursus ir, ilaik? egzaminus Alantoje, gauti irgininko arba sportini? irg? trenerio kvalifikacij?. Bendrai vis? mokym? programa trunka tik 18 dien?, ta?iau toks ini? bagaas, pasak R. Pokaus, profesin?se mokyklose ?gyjamas per 23 metus.

Susidom?jimas didiulis

Prie por? savai?i? startav? irgininkyst?s pagrind? ir irg? veislininkyst?s technologij? mokymai sulauk? itin didelio susidom?jimo, juos iklaus? 45 mon?s. Apie 50 proc. lankiusi?j? kursus raseinikiai, ta?iau atvyksta klausytoj? ir i gretim? rajon?, ir i didmies?i? Kauno, iauli?, Panev?io, Klaip?dos. Daugelis planuoja arba jau dirba irgininkyst?s srityje, ta?iau neturi jokio su tuo susijusio isilavinimo. ie kursai tai ingsnis profesionalaus irgininko link, o hipodromus ir irgynus papildys kvalifikuoti darbuotojai, ?gyvendinamo projekto nauda neabejoja R. Pokus ir primena, kad renkama nauja grup?, o kursai v?l t?sis vasario pabaigoje.

13 Komentarai

 1. ruta

  2013-02-21 12:38

  Pirma pastato , o paskui galvoja , kaip nebankrutavus !Nuo kada zirgininkyste pasidare pelninga Lietuvoje ?Gal jus atrodo , kad Raseiniai , tai Las Vegasas , kur sukasi buriai turtuoliu ?
  Galiu jus nuliudinti , didesne dalis gyventuoju , o ipac provincijoje , ties skurdo riba …Idejote tiek milijonu del 1% turtingu ? Jus man atleiskite , bet TIK ligotos fantazijos zmogui / arba korupcionieriui / , gali kilti ideja prikelti si monstra , kuris neatnese miestui nei vieno lito pelno !
  Man tai panasu i i Vasiukus is klasikines komedijos ‘ Dvylika kedziu ‘.Lietuvos arkliu augintoju asociacijos nare dr. R. Sveistiene – sportines veisles zirgu Lietuvoje , poreikis nera labai didelis , per metus 1 zirgas !
  Zirgai , visame pasaulyje , LABAI brangus hobis !
  Is nuosavo zirgyno , Lietuvoje neimanoma pragyventi !
  Gal reikejo paskelbti konkursa , ka uz beveik 6 milijonus galima buvo NAUDINGO sukurti Raseiniu mieste ?

 2. to rutai

  2013-02-21 18:48

  Gerbiamoji ,jums teko nors kart? b?ti lenktyn?se Raseini? hipodrome? Mat?t moni? akis,vykstat lenktyn?ms? inau kelis senjorus,kuriuos vaikai atvedavo net ne?galiojo veim?liuose. Jiems lenktyn?s b?davo met? ?vykis. Bendrai ne Jums tai suprast. ..

 3. samaniux

  2013-02-22 12:04

  saunu daugiau tokiu ideju raseiniams daug daug renginiu naujame hipodrome

 4. ruta

  2013-02-22 12:05

  Tai jus , negerbemasis , gal kada girdejote zodi – RENTABILUMAS ? Ar skaitote , kad darzeliai Raseiniams maziau reikalingi ?
  Gal geriau butu buve , jeigu Raseiniu valdzia ziuretu ne savo asmeniniu interesu , o pilieciu ?
  Stai pastate monstra ‘Maxima ‘ , tai galejo privatininkas ‘ ne musu visu saskaita , kaip su hipodromu , o uz savo liesas ten pat padaryti zaidimu ‘kambarius’ vaikams , kinoteatra , knigyna .., ne vien tik duona sotus zmogus . Bet ne , kur gi tai galejo pakenkti silkiu fabriko savininkams , kurie su savo patarnautojais uzsiedo didesne dali savivaldybes tarybos kedziu ir priima sprendimus , tikrai , ne musu , eiliniu pilieciu , naudai ! Prancuzijos karaliene yra pasakius , kai buvo badas ir pilieciai neturejo duonos – ‘ Nera duonos , tegul valgo piragaicius ..’ !

 5. rutai

  2013-02-22 12:12

  J?s visikai teisi. Jei eisit pai?r?ti kaip atrodo moni? akys lenktyni? metu, parodykit tos aferos organizatoriams pinigus ir atkreipkit d?mes? kaip sublizg?s j? akys.

 6. rutai

  2013-02-22 12:30

  Knygynas ,,Maximoje” yra. Kino teatras yra Kult?ros namuose, j? u m?s? vis? pinigus ?reng? ,,Naujoji s?junga” su tada dar Jordanu ir Valdemaru prieakyje. Matot, j?s net neinot kokie modern?s Raseiniai! Greitai dar ir hipodrom? tur?s, tik ? kart? vietoj Jordano io nusikaltimo prie visuomen? bendrininku pasirinktas kitas.

 7. Laura

  2013-02-24 14:10

  Prasid?jo vieninteliai Lietuvoje profesionali? irginink? ruoimo kursai???
  O kaip Kaune ? Kur zirgininkus ruosia jau virs desimt metu ir dar profesionalus destytojai…

  http://www.kaupa.lt/Specialybes/Verslo-sritis/Zirgininkystes-verslo-darbuotojas

  Zirgynu tai pat yra aplinkui Raseinius su maniezais…

 8. Lina

  2013-02-24 22:32

  Laura – aplink Raseinius nema?iau ir negird?jau jokio irgyno kuris b?t? su manieu, apart pa?iuose Raseiniuose. Taip, yra moni? aplinkui laikan?i? irgus, bet kad b?t? padorus irgynas, su lauko ir vidaus manieu… D?ja, neteko dar rasti.

 9. A

  2013-02-25 23:14

  Jei kas apie Kaun? tai geriau nenek?kit. Kaune irgininkyst?j daugiau mokosi net nema?iusi? irgo gyvo. Buvau kursuose ir daugiau suinojau per 6 dienas nei irgininkyst?j Kaune mokydamasi 2 metus. Kad ir ruoia daug met? nieko neimoko, paskait? beveik nevyksta, mat d?stytojai turi svarbesni? reikal? negu vesti paskaitas, kai pats klausi ir stengiesi tai dar atsako ir suinai ko reikia, o papildomai reikalingo nieko neimoko. Yra kakokia paruota programa kurios niekas taip ir nemato ir neimoko, ateina ? egzamin? visi su atsakymais, ar ?ia mokslas?

 10. ruta

  2013-02-27 11:17

  Na , kai kam ir kumele yra nuotaka …Tai apie ‘Maximos’ knygyna ir ‘kinoteatra’ Kulturos namuose .

 11. rutai

  2013-02-27 23:09

  Kai kam ir dirbtin? :)

 12. to rutai

  2013-02-28 13:10

  Miela R?ta. Duokit kontaktus ir a Jums atsi?siu nuotrauk?,kiek moni? rinkdavo lenktyn?s Raseini? hipodrome. J?s tikrai esat neteisi,sakydama,kad tai tik turtingiems skirtas sportas.irg? sportas ir irgai yra lietuvi? krauyje dar nuo t? laik? , kai Lietuva buvo iki Juodosios j?ros,algirio m?io.

 13. to to rutai

  2013-02-28 14:12

  Nereikia daugiau nuotrauk?, ir i ios vienos ygio link Juodosios j?ros dvasia kraujyje matosi.