Atnaujintos patalpos – naujos galimybės

Siųsti Versija spausdinimui

Visuomeninė organizacija „Ariogalos santara“ parengė projektą „Atnaujintos patalpos – naujos galimybės“ pagal priemonės „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Gavome finansavimą 2 998,20 Eur, iš kurių 400 Eur – Raseinių rajono savivaldybės parama. Prie projekto įgyvendinimo ženkliai prisideda mūsų rėmėjai: UAB „SSF“, UAB „Buci“, UAB „Rimdalė“, UAB „Vudlita“, UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“.
Projektas yra labai svarbus mūsų organizacijai: po ilgų metų gavome patalpas savo veiklai plėtoti. Patalpas (senoji Ariogalos biblioteka) buvo būtina atnaujinti: nusidėvėjusi grindų danga, vietomis grindys įlūžusios, trūksta vidaus durų. Reikia iškalti ir nudažyti sienas, pakeisti langus, pritaikyti šildymo sistemą. Atnaujinus vidaus aplinką pasirūpinsime naudotais baldais ir buitine technika. Prie remonto darbų prisideda ne tik organizacijos nariai, bet ir savanoriai. Atnaujinimo darbai dar tebevyksta, lėšos įsisavinamos. Šią vasarą vykdėme projektą „Atviros kūrybinės dirbtuvės“. Neturint patalpų veiklas teko organizuoti vidaus kieme. Projektas „Atnaujintos patalpos – naujos galimybės“ ypač svarbus veiklai plėtoti. Atnaujintas pastatas, esantis miestelio centre, įgaus naujų spalvų ir bus efektyviai naudojamas, pagerės bendruomenės narių veiklos sąlygos, gyventojus galėsime pakviesti į renginius. Kitais metais tęsime pradėtą darbą – rengsime dar vieną projektą materialinei bazei stiprinti.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams, VVG ir Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkei Loretai Sirvydienei už patarimus ir konsultacijas.

Marytė Kvietkuvienė,
visuomeninės organizacijos
„Ariogalos santara“ pirmininkė

Komentarų nėra