Atsisveikinimas su mandatais

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ
Ką galima papasakoti apie 63-ąjį, paskutinįjį 6-osios kadencijos tarybos posėdį? Pažymėtina, kad posėdyje dalyvavę 22 tarybos nariai, išikvėpę ir išsisėmę, stengėsi kuo greičiau – kaip basi per žarijas – perbėgti per svarstomus sprendimų projektus. Svarstymui buvo pateikta daugiau kaip 20 klausimų, tačiau tarybos pritarimo sulaukė tik 18 iš jų. 7-ojo šaukimo tarybai atidėti sprendimų projektai dėl didžiausio leistino Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, dėl žemės nuomos mokesčių, kitam kartui paliktas drausminės nuobaudos skyrimo Onutei Aldonai Kavolienei klausimas.

Socialinės bėdos

Biudžeto skyriaus vedėja Aldona Krivickienė be jokių komentarų pateikė tarybai sprendimo projektą „Dėl Raseinių rajono apylinkės teismo priimto sprendimo vykdymo“. Sprendimo projekto esmė – 2011 m. vasario 19 d. įsiteisėjęs Raseinių r. apylinkės teismo spendimas dėl civilinės bylos pagal Violetos Augustaitienės ieškinį. Vadovaudamasi teismo sprendimu, Savivaldybės taryba įpareigojo Raseinių socialinių paslaugų centrą išmokėti centro direktorei Violetai Augustaitienei 37 927,84 litų; į šią sumą įeina vidutinis darbo užmokestis, paskaičiuotas už priverstinės pravaikštos laiką, kompensacija už patirtą neturtinę žalą ir advokatų atstovavimo teismuose patirtos išlaidos.

Antras šio sprendimo projekto punktas byloja, kad 2011 metų Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas sumažinamas 48,1 tūkst. Lt, ši suma atiteks būtent Raseinių
socialinių paslaugų centrui.
Iš salės pasigirdo siūlymas, kad Raseinių socialinių paslaugų centro direktorei kompensacijos būtų išmokamos ne iš rajono tarybai skirtų lėšų, o iš Savivaldybės administracijos, nes administracija turėjo atsiklausti tarybos, ar skųsti sprendimą, informuoti apie galimą žalą. Tarybai iš biudžeto skirtus 100 tūkst. Lt numatyta panaudoti posėdžių salės modernizavimui, kuris turėtų būti baigtas šių metų gegužės 1 dieną. Taigi, išmokėjus kompensacijas, salės modernizavimui ne kas belieka.
A. Krivickienė paaiškino, kad šioje byloje atsakovas buvo Raseinių r. savivaldybės taryba, todėl iš jai skirtų asignavimų ir turi būti išmokėtos kompensacijos centro direktorei.
Pasiūlymas kompensacijas išmokėti iš administracijos lėšų nesulaukė daugumos pritarimo, 14 tarybos narių lengva ranka apsisprendė dalį asignavimų atiduoti Socialinių paslaugų centrui.
Kai kurie tarybos nariai neapėjo vingiu progos pasismaginti, kai Raseinių socialinių paslaugų centro direktorė Violeta Augustaitienė pateikė 2010 m. centro veiklos ataskaitą. Pranešėja informavo, kad per praėjusiu metus suteikta daugiau kaip 26 tūkstančiai bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų, tačiau dėl įvairių priežasčių paslaugų poreikis nepatenkintas 198 asmenims. Centro pajamos už suteiktas paslaugas nuo 2007 metų išaugo 85 tūkst. litų.
Tačiau tarybos nariams parūpo kiti dalykai. Petras Vežbavičius pasidomėjo, kiek per 2010 m. pritaikyta būstų neįgaliesiems ir ar yra sudaryta 2011 m. būstų pritaikymo eilė. Direktorė sakė, kad pernai paruošti tik projektai, tačiau nepritaikytas nei vienas būstas. O šiems metams būstų pritaikymo eilė jau sudaryta ir netgi pranešta, kam bus pritaikomi būstai.
A.Vizbaras pažymėjo, kad ataskaitoje neužsiminta apie dideles problemas: „Gal galėtumėt tarybai paaiškinti dėl savo motinos ir jos sugyventinio įdarbinimo, kadangi kreipėsi į teismą tremtinė, gimusi 1917 m., dėl to, kad jūsų motinai ją slaugant didelės skolos pasidarė. Dabartiniu metu yra iškelta, kiek supratau, baudžiamoji byla dėl svetimo turto pasisavinimo. Kaip čia atsitiko, kad jūsų skirti darbuotojai taip neatsakingai dirba?“V. Augustaitienė atsakė negalinti komentuoti, nes tai policijos reikalas, o savo motiną įdarbinusi tokia  pat tvarka, kaip ir visus kitus darbuotojus. Socialinių paslaugų centro ataskaitai pritarė 16 tarybos narių, 6 susilaikė.

„Liepaitės“ darželio direktorei nuobaudos skyrimas atidėtas

Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Jonas Tamošaitis pateikė tarybos teismui sprendimo projektą „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Onutei Aldonai Kavolienei“. Pranešėjas, užbėgdamas už akių klausimo svarstymui, informavo, kad sprendimo projekto herojė – „Liepaitės“ darželio direktorė O. A. Kavolienė – negalės atsakyti į tarybos narių klausimus, nes apsirgo.Tačiau prie sprendimo projekto yra pridėtas jos aiškinamasis raštas.
Juridinio skyriaus vedėjas V. Pocius paaiškino, kad pagal darbo kodeksą būtent ir reikalingas raštiškas pasiaiškinimas. Kadangi jis yra pateiktas, taryba gali svarstyti, kokią nuobaudą skirti.
Tądien itin aktyvus A. Vizbaras (matyt, nujausdamas artėjantį galą) siūlė klausimą atidėti ir priminė neseną liūdną nutikimą – pralaimėtą bylą prieš Socialinių paslaugų centro direktorę. Kai buvo svarstomas V. Augustaitienės klausimas, ji taip pat nedalyvavo tarybos posėdyje ir negalėjo išsakyti savo nuomonės.
Salėje pasigirdo balsai, kad atidėjus klausimą gali būti prakeisti nuobaudos skyrimo terminai. Tarybos narys L. Dargevičius netruko susirasti Darbo kodeksą, kuriame išskaitė, kad į vieno mėnesio terminą, per kurį gali būti skiriamadrausminė nuobauda, neįskaičiuojamas ligos ir iškeltos bylos laikas. Tačiau viskas priklauso nuo to,
kaip ilgai darželio direktorė sirgs – jei jau kitą dieną ji grįš į darbą, terminai gali būti ir praleisti.  Vis tik taryba nebuvo linkusi kvaršinti sau galvų – nubalsavo šį klausimą atidėti, 12 balsavo „už“.

Atsisveikinimas

Posėdžio pabaigoje meras Dainius Šadauskis subtiliai paklausė, ar nėra norinčių pasisakyti. Tačiau politikai sėdėjo nebylūs, akmeniniais veidais. Kas gi beliko? Tik sustoti ir iškilmingai sugiedoti Lietuvos himną – kai kam tai buvo atsisveikinimas su tarybos nario mandatu, o kai kam – tik atspirties taškas šuoliui į naują kadenciją.
Tiems, kurie jau nebegrįš, „Alio, Raseiniai“ iš visos širdies linki didžiulės sėkmės profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime, gerų derlių, gražių darbų Lietuvai Tėvynei. Ir paprasto, bet gilaus suvokimo, kad net ir mažas, nepolitizuotas žmogus savo kilniais poelgiais ir nuoširdžiu darbu gali papuošti savo tėviškę, gimtąją šalį.
Ypatingą AČIŪ tariame 6-ojos šaukimo tarybos nariams Dainiui Šadauskiui, Kęstučiui Skamarakui, Antanui Vizbarui, Petrui Vežbavičiui – už ypatingą iškalbą, sodrų poetinį polėkį. Tik jūsų, mielieji, dėka tarybos posėdžiai įgaudavo to neapčiuopiamo, žodžiais neapsakomo veržlumo ir komiškumu gerokai pralenkdavo Kultūros centro mėgėjų teatro spektaklius. Ir nesvarbu, kur jūs bebūtumėte ir ką beveiktumėte – jodinėtumėte obuolmušiais ristūnais ar postringautumėte mechaniniųsvyravimų ritmu, rymotumėte prie betono maišyklės ar diriguotumėte „Bočių“ ansambliui, – visada išlikite ištikimi savo idealams ir, pamynę savo asmeninius interesus, toliau tarnaukite žmonėms.

Komentarų nėra