Atsisveikinome su vasara

Siųsti Versija spausdinimui

Vasaros palydos – mėgstama nemakštiškių šventė. Jie renginio organizatorių laukiami kaip mieliausi svečiai. Juk Lietuvoje gyva senoji tradicija – svečiams visa, kas geriausia. Matyt, organizatorių pastangas žmonės jaučia ir į palydas jų suplūsta itin daug. Jau atrodo, kad ne saviškiai besudaro publikos daugumą, o suvažiavusieji iš toliau, pavilioti gerų prisiminimų iš ankstesnių metų. Lietingos dienos ir nelinksmos orų prognozės organizatoriams kėlė rūpesčių, todėl pasitelkus seniūną R. Laugalį ir trijų bendruomenių žmones – A. Žukauską, Z. Jocių, A. Grabinskį, G. Kybartą, – S. Lušą, A. Galkauską – pasirūpinta, kad žiūrovai nuo gamtos išdaigų būtų apsaugoti: keturiose didelėse palapinėse tilpo visi. Pagaliau ir šventės programa, matyt, žmones viliojo labiau, negu atbaidė galintis prapliupti lietus: jau renginio pradžioje stebino automobilių, pristatytų visose galimose vietose prie gimnazijos sporto aikštės, gausa.

Pirma renginio dalis traukė brandesnę publiką. Aišku, visus domino pakviestų meno mėgėjų kolektyvų programa. Skambėjo moterų ansamblio ir jų solistės bei dueto iš Kaulakių (vad. V. Paulauskas), RRKC darbuotojų terceto ir liaudiškos muzikos kapelos „Žemyna“ iš Kybartų (vad. R. Gliaubicienė) dainos. Malonu buvo žiūrėti į darnias „Volungės“ (vad. J. Girdauskienė) šokių pynes. Šis kolektyvas iš Čekiškės gražiai įvairino dainininkų pasirodymus. Toje renginio dalyje kalbėjo klebonas A. Bladžius, rajono meras A. Bautronis, seniūnas R. Laugalis, renginio vedėjai L. Andrulienė ir J. Juščius dėkojo atvykusiems kolektyvams. Nemakščių bendruomenės santalkos pirmininkė R. Pratašienė įteikė padėkas aktyviausiems ir gražiai savo namų aplinką puoselėjantiems bendruomenės nariams.
Mažieji šventės dalyviai, kaip jau įprasta, pramogavo jiems skirtuose atrakcionuose.
Antra šventės dalis pritraukė jaunimo gausą. Suskambus kitokiems ritmams gyvo garso grupės ,,Bonus“ ir ,,Patrulių“ pasirodymuose, aikštę užpildė šokantys jaunuoliai. Žinoma, įsijungė ir dalis brandžios publikos. Iki vėlumos po miestelį sklido muzika, atviliodama vis naują būrelį ar pavėlavusį klausytoją ir šokėją.
Nuaidėjo šventė, daugeliui padovanojusi džiugių laisvalaikio akimirkų, organizatoriams – rūpesčių, darbų ir žinojimą, kad tik sutelkus jėgas galima nemažai nuveikti. Padėką visiems padėjusiems rengti šventę, rėmusiems finansiškai (be jau ištartos žodinės) išsakome ir čia, laikraščio puslapiuose.
Dėkojame UAB „Raskafas“ direktoriui Benjaminui Krūmui. Dėl šios firmos dosnios finansinės paramos renginyje išvydome grupę ,,Patruliai“.
Už nemokamas pramogas vaikams ir padėkos dovanėles mėgėjų meno kolektyvams ačiū UAB „Žvirzdė“ savininkei D. Šimaitienei, R. ir A. Bardauskams, L. ir D. Mejeriams, D. ir V. Venckams, R. ir J. Greičiams, D. Tautkienei, D. ir V. Šimaičiams, A. ir R. Pratašiams, A. O. Radčenko, S. Kėdavičienei, B. Glazdauskienei, A. ir R. Bertašiams, J. Klapatauskui, M. ir A. Verpečinskams, D. Žyvatkauskienei ir D. Bertašiutei.
Dėkojame prie šventės organizavimo žmogiškaisiais ištekliais prisidėjusiam gausiam būriui pagalbininkų: seniūnui R. Laugaliui ir jo vadovaujam kolektyvui už palapinės ir suolų atvežimą, pastatymą, pagalbą tvarkant viešąją erdvę renginiui, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktorei D. Mačiulaitienei ir jos komandai už geranorišką pagalbą tvarkant viešąją erdvę renginiui.
I. Kliknienei ačiū tariame už pagalbą puošiant sceną, A. Žukauskui, Z. Jociui, A. Grabinskiui – iš savo medienos pagaminusiems scenos dekoracijos pagrindą. Dėkojame šventės fotografei L. Radžienei, garso režisieriui D. Valinčiui, šviesos operatoriui N. Guntarskiui.
Mieli talkininkai, pailsėkime ir kibkime į savo kasdieninius darbus, darbelius. Visiems šviesaus ir šilto rudenėlio!
Živilė Lembutienė

Komentarų nėra