Atv?rus mo?iut?s skrynias ir atsiminimus

Versija spausdinimui

Vasario 311 d. Katauski? bibliotekoje vyko paroda I mo?iut?s skrynios. Vis? savait? buvo galima pasigro?ti ?vairiais rankdarbiais, atributika, paskaityti, pavartyti, susipainti su knygomis apie Lietuvos tautodail?s men?. Lankytojai susipaino su senoviniais audiniais, pasigro?jo ?vairiais audimo ratais (lovaties?mis, kapomis, stalties?mis, lininiais rankluos?iais), kryeliu siuvin?tais paveikslais, pagalv?l?mis, porcelianiniais indais su vent?j? atvaizdais, susipaino su senovine relikvija maldaknyg?mis, kuriomis parodai pasidalijo Katauski? kaimo bendruomen?s lankytojos Nijol? Poerien? ir Jurgita Riukait?. Tautodailinink? Inija Ambrozien? parodai paskolino 1956 m. ileist? knyg? Rankdarbiai.
Vasario 8 d. 15.00 val. bibliotekos lankytojai rinkosi ? popiet? Atv?rus mo?iut?s skrynias ir atsiminimus. Renginyje dalyvavo Katauski?, Boguiki? kaimo bendruomen?s gyventojai. Bibliotekinink? Ingrida popiet? prad?jo Marcelijaus Martinai?io odiais, pristat? rankdarbi? ir knyg? parod?, pasidalijo savo vaikyst?s atsiminimais apie mo?iut?s aud?jos Veronikos ir mo?iut?s siuv?jos, mezg?jos Petronel?s atsiminimais.
Susirinkusieji dalijosi savo prot?vi? istorijomis, prisiminimais, pristat? senoli? iaustus, isiuvin?tus rankdarbius, prisimin?me senoli? dainas.
Prisiliet?me prie graiausio praeities istorijos puslapio, kuris mums visiems yra artimas ir prieinamas, tai m?s? prot?vi? kruoptus ir naudingas ind?lis ? m?s? vis? etnin? kult?r?.
D?koju prie parodos gimimo prisid?jusioms I. Ambrozienei, Danutei akaitienei, Irenai Jokubauskienei, Zofijai egdaitei, J. Riukaitei, Audronei eflerienei, Reginai Valionienei, Stefanijai Ramankevi?ienei. D?koju Katauski? kaimo bendruomen?s aktyvistams Vytautui Gaideliui (akordeonas) ir Elenai Gaidelienei u muzik? ir graias dainas. D?koju visiems dalyvavusiems renginyje.

Ingrida Staponien?,
Katauski? filialo vyresnioji bibliotekinink?

Komentarų nėra