Atviruk? konkursas Raseiniai mano miestas!

Versija spausdinimui

Moksleivi, esi k?rybingas, nestokoji fantazijos? Kvie?iame tave ir tavo draugus sudalyvauti atviruk? konkurse Raseiniai mano miestas! ir pamin?ti 770-?j? savo miesto gimtadien?! Atviruk? lauksime . m. gegu?s 1 birelio 15 dienomis. Darbus galite si?sti el. patu infocentras@raseiniai.rvb.lt arba pristatyti ? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vie?j? bibliotek? adresu: Vytauto Didiojo g. 1, Raseiniai.
Darb? reikalavimai:
konkurse gali dalyvauti IXII kl. moksleiviai;
pateikti atvirukus, atliktus ?vairia technika (akvarele, guau, spalvotais pietukais, kreidel?mis, aplikacijos ar kompiuterin?s grafikos b?du ir pan.);
atviruk? matmenys negali viryti A5 formato lapo dydio (apie 148 X 210 mm);
atvirukai gali b?ti vienpusiai ar dvipusiai, su palink?jimu miestui ar be jo;
konkurso dalyvis gali pateikti vien? autorin? darb?;
kiekvieno atviruko nugarin?je pus?je apa?ioje turi b?ti nurodytas mokinio vardas, pavard?, amius, atstovaujama ugdymo ?staiga, elektroninis patas, telefono numeris;
atviruko skaitmeninis variantas siun?iamas JPG formatu. Nuotrauka turi b?ti pavadinta ?raant atviruko autoriaus vard?, pavard? ir ami?.

Komentarų nėra