Aurin? prie Europ?

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS
Dauguma moni? gyvena savo patogioje erdv?je, bijodami perengti kai kurias ribas. Norintys padaryti k? nors iskirtinio, aplinkini? ne visada b?na suprasti. Manau, nepeiktina, kad atsiranda moni?, kurie usiimdami naudinga veikla perengia ribas ir daro tai, kas patinka.
Vienas toki? yra iluvikis Eugenijus Adomavi?ius, kuris neabejingas ?vairiems sportiniams, pramoginiams renginiams. 2000 metais yra suorganizav?s ?sp?ding? oro balion? vent?, iemos metu sureng?s automobili? slalom?. Daniausiai Kovo 11-osios, Vasario 16-osios garbei vyksta krepinio varybos trys prie tris ir t. t.

Liepos 17 dien? io mogaus iniciatyva ir v?l buvo surengtos ?domios krepinio varybos. Krepinio aiktel?je aid? iluvos komanda ,,Aurin? su Europa ? gimtin? atostog? i Airijos, Danijos, Anglijos gr?usiais iluvikiais. Po draugik? rungtyni? 77 – 57 laim?jo iluvos ,,Aurin?. Komandoje rezultatyviausias buvo R. Aleksandrovi?ius (26 tk.), A. Pocevi?ius (17 tk.). Varov? komandoje daugiausia tak? peln? R. elvys (24 tk.), G. evelis (15 tk.). Nugal?tojai buvo pagerbti medaliais bei Lietuvos kaimo sporto ir kult?ros asociacijos ,,Nemunas taure. Medaliais taip pat buvo pagerbti ir emigrant? komandos aid?jai. Malonios, graios, draugikos rungtyn?s – po j?
aid?jai vieni kitus stipriai apkabino, o sirgaliai negail?jo ovacij?. Maloniai buvo pad?kota organizatoriui ir varyb? teis?jui Eugenijui Adomavi?iui.

Komentarų nėra